Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy absolwenci!

Przypominamy o odbiorze zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zaświadczenia wydawane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10

od 31.07.2020 r. od godziny 10:00 do 15:00

oraz

w dniach 03.-04.08.2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00.

Serdecznie zapraszamy

Małgorzata Białecka 24 lipca 2020