Kadra

DYREKCJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 10

Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju

 

Dyrektor Szkoły

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany, przyroda, geografia

 

Zastępcy dyrektora szkoły

 

mgr Janina Szczodry –  nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane

mgr Bożena Muszalska – nauczyciel dyplomowany, j. polski

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Janina Szczodry – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Daniel – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Duda – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Konik  – nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Łastówka  – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Nowomiejska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Pas – nauczyciel dyplomowany

mgr Irena Polińska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Lucyna Salamon – nauczyciel mianowany

mgr Anna Strządała – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Ziomecka-Bednorz  – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele języka polskiego

 

mgr Bożena Muszalska – nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Czapnik – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Gruszczyńska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pomykoł  – nauczyciel dyplomowany

mgr Anita Grzegoszczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Ruszke – nauczyciel kontraktowy

 

Nauczyciele języka angielskiego 

 

mgr Katarzyna Brzeska – nauczyciel dyplomowany

mgr Rafał Kozielski – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kozłowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Płowy – nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Skubis – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele języka niemieckiego

 

mgr Magdalena Błachut-Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Madeksza – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele matematyki

 

mgr Agnieszka Jachym – nauczyciel dyplomowany

mgr Mariola Skiba – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Jurczak – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele przyrody

 

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Robert Kruszyk – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele biologii

 

mgr Robert Kruszyk – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele geografii

 

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany

mgr Robert Korzeniewki – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele chemii

 

mgr Beata Komarek – nauczyciel kontraktowy

 

Nauczyciele fizyki

 

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele historii oraz historii i społeczeństwa

 

mgr Anita Grzegoszczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Pala – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele informatyki oraz zajęć komputerowych

 

mgr Małgorzata Białecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Łastówka – nauczyciel dyplomowany

mgr Irena Polińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Strządała – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele zajęć artystycznych

Plastyka

mgr Justyna Błaszkiewicz – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

Muzyka

mgr Iwona Kulas – nauczyciel dyplomowany

Technika

mgr Piotr Rut – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

mgr Katarzyna Broda – nauczyciel dyplomowany

mgr Przemysław Brzeski – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Kozyra – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Majewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Andrzej Myśliwiec – nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Nowakowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus – nauczyciel dyplomowany

 

Trenerzy

 

mgr Przemysław Brzeski trener – pływanie    nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Majewska trener – pływanie    nauczyciel dyplomowany

 

mgr Andrzej Myśliwiec trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele religii

mgr Jolanta Daniel – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Skowronek – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Zawada – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Lewińska – nauczyciel dyplomowany (urlop wychowawczy)

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Dorota Pala – nauczyciel dyplomowany

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

mgr Bożena Bielecka – nauczyciel mianowany

mgr Karol Kaczyński – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Koszmider – nauczyciel dyplomowany

Daria Kotłowska – nauczyciel kontraktowy

mgr Bogusława Sierny – nauczyciel dyplomowany

 

Wychowawcy świetlicy środowiskowej

Bogusława Sierny

Małgorzata Mazur

 

Pedagog szkolny

mgr Beata Pisarek – nauczyciel dyplomowany

mgr Karol Kaczyński – nauczyciel mianowany

  

Biblioteka szkolna

 

mgr Jolanta Danus – nauczyciel dyplomowany

mgr Wioletta Frank – nauczyciel dyplomowany

 

Asystenci nauczyciela

 

mgr Małgorzata Mazur – nauczyciel mianowany

 

 


Pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi

Agnieszka Konieczny

Stanisława Kotłowska

Beata Majka

Joanna Misiołek

Jolanta Walica

Halina Dudek

Małgorzata Guzowska

Barbara Kiełkowska

Andrzej Matusik

Krystyna Nawrocka

Barbara Niemczyk

Aleksandra Misztal

Stanisław Paluszewicz

Anna Sadowska