Kadra

DYREKCJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 10

Marii Skłodowskiej–Curie w Jastrzębiu-Zdroju

 

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Targiel – nauczyciel dyplomowany, j. polski

 

Zastępcy dyrektora szkoły

mgr Joanna Korus  –  nauczyciel dyplomowany, matematyka

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Małgorzata Konik  – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Nowomiejska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Pas – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Strządała – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Ziomecka-Bednorz  – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Kulas – nauczyciel dyplomowany

mgr Dominika Biernacka – nauczyciel

 

Nauczyciele języka polskiego

 

mgr Małgorzata Targiel – nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Czapnik – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Gruszczyńska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pomykoł  – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele języka angielskiego 

 

mgr Katarzyna Brzeska – nauczyciel dyplomowany

mgr Rafał Kozielski – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kozłowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Dziadosz – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Katarzyna Madeksza – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele matematyki

 

mgr Mariola Skiba – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Korus – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Jurczak – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Jachym – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel przyrody

 

mgr Jolanta Bojarowska – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele biologii

 

mgr Robert Kruszyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Komarek – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele geografii

 

mgr Robert Korzeniewski – nauczyciel mianowany

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Białecka – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele chemii

 

mgr Beata Komarek – nauczyciel mianowany

mgr Dominika Kruk – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel fizyki

 

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele historii

mgr Katarzyna Pomykoł – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Błaszkiewicz  – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Katarzyna Pomykoł – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele informatyki

mgr Małgorzata Białecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany

 

 

Nauczyciele zajęć artystycznych

Plastyka

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

Muzyka

mgr Justyna Błaszkiewicz  – nauczyciel dyplomowany

Technika

mgr Katarzyna Madeksza – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Andrzej Myśliwiec – nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Nowakowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus – nauczyciel dyplomowany

 

Trenerzy

 

mgr Edyta Klimek trener – pływanie    nauczyciel dyplomowany

mgr Andrzej Myśliwiec trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele religii

mgr Anna Skowronek – nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Pawlak – nauczyciel początkowy

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Kozłowska – nauczyciel dyplomowany

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jarosław Marciniak – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel doradca zawodowy

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel pełniący funkcję psychologa 

mgr Urszula Fangor – nauczyciel mianowany

 

Logopeda 

mgr Beata Pisarek – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Białecka – nauczyciel dyplomowany

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

mgr Bożena Bielecka – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Koszmider – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

 

Pedagog szkolny

mgr Beata Pisarek – nauczyciel dyplomowany

 

Pedagog specjalny

mgr Katarzyna Dziadosz – nauczyciel dyplomowany

  

Biblioteka szkolna

mgr Wioletta Frank – nauczyciel dyplomowany

 

 

 


Pracownicy administracyjni

 

Agnieszka Konieczny

Joanna Misiołek

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux