Statut szkoły

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

    Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Jastrzębiu–Zdroju

nadaje się niniejszy

STATUT SZKOŁY

pobierz ⇓⇓⇓

plik w formacie PDF

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux