Statut

Statut szkoły

tekst jednolity – 31 sierpnia 2015

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

    Szkole Podstawowej nr 10

im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Jastrzębiu – Zdroju

nadaje się niniejszy statut

STATUT najnowszy

plik z formacie PDF – do oczytania zalecamy bezpłatny program Adobe Reader