Samorząd szkolny

Opiekun samorządu szkolnego

Renata Jurczak

Skład Samorządu Szkolnego

Wiktoria Ochal VII d

Maksymilian Frank VII d

Oliwier Malinowski VI e

Julia Popiołek VI e

Anna Kutyła V a

Martyna Pilch V e

Nina Czerwiec IV b

Katarzyna Wala IV b

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 10 na rok 2017/2018

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
  • Praca na rzecz szkoły.

 

Zadania do wykonania:

– Ustalenie planu działań na cały rok – zebranie.

– Wybory do Samorządu Szkolnego wśród uczniów IV – VII.

– Wybór przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

– Andrzejki – dyskoteka.

– Przegląd talentów.

– Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu.

Dyskoteka karnawałowa.

– Poczta Walentynkowa.

– 1 czerwca – Dzień Maskotki.

– Współpraca z biblioteką, świetlicą oraz pedagogiem szkolnym.

– Pomoc w działalności szkoły i wspieranie akcji w niej prowadzonych.

– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2016/2017- zebranie

– Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2016/2017.

– Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.