Obiady w szkole

—————————

Regulamin korzystania z obiadów – plik pdf

Załącznik nr 1 – oświadczenie korzystania z obiadów – plik do pobrania

Załącznik nr 2 – oświadczenie rezygnacja – plik do pobrania

————————–

Prosimy o składanie deklaracji korzystania z obiadów do 9 września.

 

—————————————-

 

Kuchnia w Szkole Podstawowej nr 10 odrodziła się na nowo we wrześniu 2013 r.

Powstała zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi wg zaleceń SANEPIDU.

Prowadzona jest przez p. Beatę Osyra

Głównym celem planowania jadłospisów jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych dzieci przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń prawidłowego żywienia i obowiązujących norm.

Obiad składa się z:

Zupy, II dania oraz kompotu z owoców lub wody cytrynowej.

Mottem firmy jest:

„Chcemy zdrowo żywić nasze dzieci.”

Polityka firmy gastronomicznej Beata Dróżdż uwzględnia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o HACCP, dotyczącego produkcji posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej. Wdrożony system został opracowany na podstawie Codex Alimentarius Commision z 1997 r z późniejszymi zmianami wynikającymi z dyrektywy Unii Europejskiej 92/46 EEC z 30 czerwca 1992 r i jest zgodny z obowiązkiem stosowania systemu HACCP wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2001 r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63 poz. 634) oraz RMZ z 26 kwietnia 2004 r w sprawie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. 2004 Nr 104 poz.1096)

Deklarując niniejszą politykę Firma zobowiązuje się do:

  • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu

  • identyfikowania, eliminowania lub ograniczania do akceptowalnego poziomu wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności

  • spełnienia wymagań uzgodnionych z Klientem jak i tych przyjętych przez Firmę

  • spełniania wszelkich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych

Wskazując możliwości ciągłego udoskonalenia systemu firma poszukuje celów w następujących obszarach:

  • doskonalenia świadczonych usług zarówno na podstawie informacji uzyskanych od Klienta jak i własnych obserwacji,

  • zwiększanie bezpieczeństwa żywności poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie dobrych praktyk oraz systemu HACCP.

  • podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, dotyczących realizowanych procesów, zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem, odpowiedzialnością za wyrób.

Właściciel wyznacza mierzalne cele w powyższych obszarach wskazując kierunki doskonalenia sytemu. Na podstawie analizy danych o stopniu ich realizacji a także innych gromadzonych zgodnie z wymaganiami systemu, wykorzystując mechanizmy działań korygujących, zapobiegawczych właściciel podejmuje decyzje zapewniające ciągłe doskonalenie systemu.

Właściciel nieustannie zapewnia znajomość polityki wśród pracowników, poprzez szkolenia oraz zapewnienie dostępu do niej i jej wszelkich aktualizacji.

Polityka Firmy podlega przeglądom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux