Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Jastrzębiu–Zdroju ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018:

- dzieci 7 – letnich, urodzonych w 2010 r.,

- dzieci 6 – letnich, urodzonych w 2011 r. – na wniosek rodziców.

Dzieci zapisywać można w sekretariacie szkoły codziennie (od poniedziałku do piątku)

w godzinach 730 – 1530  do 31.03.2017 r.

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w obwodzie szkoły dokonują zapisu

w formie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły” (załącznik nr 1).

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu” (załącznik nr 2).

Karty zgłoszenia i wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły.

Free business joomla templates