List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

List Ministra Edukacji Narodowej -pdf

Małgorzata Białecka 21 czerwca 2019