Zadania dla klas I – III

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, powołując się na wypowiedź Pana ministra edukacji Piontkowskiego prosimy, aby czas wolny od zajęć dydaktycznych nie był traktowany jak dodatkowe ferie. Dobrze byłoby, aby dzieci w tym czasie doskonaliły swoje umiejętności i utrwalały zdobytą wiedzę (codzienne głośne czytanie – dokumentowane w tabeli – data, czas czytania i podpis rodzica, przepisywanie tekstów, utrwalanie poznanych zasad ortografii, sprawność rachunkowa w poznanym zakresie). Czas ten traktujemy jako kwarantannę. My, nauczyciele, ze swej strony będziemy wspierać Państwa działania, przesyłając różnorodne propozycje zadań do samodzielnej pracy w domu. Prosimy założyć dziecku zeszyt – domowniczek, w którym będą dokumentować efekty swojej pracy. Na przykład:
• przepisywanie tekstów
• głośne czytanie
• rozwiązywanie zadań tekstowych itp.
W poniedziałki i środy otrzymacie Państwo od nas przez dziennik elektroniczny opracowane różnorodne zadania. Można je skopiować do edytora tekstu, wydrukować i wkleić do domowniczka lub przepisać. Po powrocie do szkoły dzieci przynoszą wykonane przez siebie zadania. Zarówno te, zaproponowane przez nas, jak i te wykonane z własnej inicjatywy. Prosimy, aby nie wypełniać ćwiczeń, z których korzystamy w szkole.

Dyrekcja i nauczyciele klas I – III.

j. angielski, p. Agnieszka Kozłowska

Klasa 3 d

Zagadnienia z angielskiego do realizacji w domu podczas odwołanych zajęć w szkole, 2 godziny tygodniowo.
Tydzień 1
1. Ćwiczymy odczytywanie pełnych godzin na zegarze, można wykorzystać zegar do zabawy, lub jego narysowaną na kartce planszę. Można zadawać głośno pytanie ,,What’s the time?” – która godzina? i odpowiadać ,,It’s six o’clock”- jest szósta.
2. Ćwiczymy mówienie o posiłkach- układamy głośno zdania ,,I have spaghetti for dinner”. Układamy zdania wykorzystując różne nazwy potraw i posiłków.
Tydzień 2
1. W zeszycie rysujemy tabelkę z 3 rubrykami (1. breakfast- śniadanie, 2. lunch- 2. śniadanie, 3. dinner- obiadokolacja), w każdej rysujemy ulubione potrawy i zapisujemy pełną (przybliżoną) godzinę posiłku (np. 7 o’clock). jest to przygotowanie do wypowiedzi o porach posiłków.
2. Wyszukujemy w sieci, przypominamy z młodszych klas nazwy zdrowego jedzenia (Healthy food) oraz potraw niezdrowych (Unhealthy food) Wykonujemy plakat na którym można narysować i przykleić ilustracje tych produktów z angielskimi podpisami.

 

j. angielski, 1a, 1b, 1c, nauczyciel – p. K. Skubis

Klasa 1 a, klasa 1 b, klasa 1 c
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych – 2 godziny tygodniowo:
Tydzień 1
1. Proszę, aby dziecko powtórzyło nazwy zabawek. Może policzyć w języku angielskim ile zabawek danego rodzaju ma w swoim pokoju oraz podać ich kolor np. ,,I’ve got five blue cars.” Wszystkie słówka są w słowniczkach wklejonych w zeszytach dzieci.
2. Powtórzenie słownictwa związanego z wiosną – ,,spring” (słowniczek 5) poprzez odsłuchanie i śpiewanie piosenki ,,It’s spring” (znajduje się na płycie dołączonej do podręcznika).

1a, 1b, 1c jez. ang. K. Skubis

Tydzień 2
Zachęcam, aby umożliwić dziecku pracę na stronie:
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLanguage=pl
uczeń może przerysować produkty spożywcze i podpisać je nazwami w języku angielskim. Wymowę można usłyszeć po naciśnięciu na obrazek. Dziecko może także zagrać we wszystkie gry polegające na utrwaleniu poznanego słownictwa (unit 1-5)
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/games/?cc=pl&selLanguage=pl
i zaśpiewać poznane już piosenki
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/songs/?cc=pl&selLanguage=pl

j. angielski, 2 a, nauczyciel – p. K. Skubis

Klasa 2 a
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych – 2 godziny tygodniowo:
1. Na kartce z bloku technicznego wykonaj rysunek swojego obecnego lub wymarzonego pokoju. Podpisz meble w języku angielskim. Na drugiej stronie napisz 4 zdania opisujące rysunek według zdań z zeszytu (Rozpocznij od struktury There is a…. – Znajduje się, There are…. – Znajdują się). Projekt zostanie oceniony.
2. Utrwalaj poznane słownictwo związane z nazwami mebli i wskazywaniem ich położenia in (w), on (na) i under (pod). Możesz wykorzystać poznane wcześniej nazwy zabawek, przyborów szkolnych i nazywać głośno ich położenie w swoim pokoju np. Lalka jest na łóżku – ,, There’s a doll on the bed”.

2 a, j.ang. K. Skubis – lekcje zdalne na drugi tydzień:

Temat do zeszytu: Spring – słownictwo związane z wiosną.
Proszę, aby dziecko wykonało w zeszycie 4 rysunki i je podpisało nazwą w jęz. ang.:
a snail – ślimak
a bird – ptak
a butterfly – motyl
an umbrella – parasolka
Dzieci, które mają ćwiczenia w domu mogą rozwiązać str. 38 z ćwiczeń. Przetłumaczone słówka dziecko znajdzie w ostatnim słowniczku, który rozdawałam podczas lekcji unit 5 numery słówek to 26-31.
Wszystkie dzieci mogą posłuchać i zaśpiewać piosenkę o wiośnie. Jeśli podręcznik z płytą jest w domu to proszę o skorzystanie z tej strony (wybieramy Level 2, Mouse’s songs, Spring):
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl

– Dziecko może powtarzać poznane słownictwo za pomocą piosenek i gier ułożonych do naszego podręcznika, ciekawa strona interaktywna.
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/?cc=pl&selLanguage=pl

 

j. angielski, klasy 1a, 1b, 1c – zalecenia na okres odwołanych zajęć

Drodzy Rodzice!
Wiem, że dużo dzieci ma podręczniki (a tam płyty) i ćwiczenia do jęz.ang. w szkole. Dlatego chciałabym poprosić Państwa, aby umożliwić dziecku odsłuchanie piosenki o wiośnie pobierając plik ze strony wydawnictwa Oxford wpisując do wyszukiwarki tytuł podręcznika Explore Treetops 1 lub
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
trzeba wybrać drugą pozycję Class Audio Cd2 i numer ścieżki 2.26, 2.27

Ciekawą propozycją i zarówno rekomendacją na następne dwa tygodnie jest praca dziecka na interaktywnej stronie naszego podręcznika:
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl
wybieramy Level 1 i rozdziały od 1 do 5 dziecko powinno powtórzyć w bardzo przyjaznej formie:)
Pozdrawiam,
K. Skubis

j. angielski, klasa 3 a, p. Schimmelpfennig Anna, 16.03.2020

Klasa 3 a

Poniżej podaję zagadnienia do przećwiczenia w domu.

1. Powtarzamy nazwy produktów spożywczych ze słowniczka. Można zagrać w grę „wisielec” aby poćwiczyć znajomość słówek i ich pisownię.
2. Ćwiczymy zadawanie pytań: Do you like jam? – Czy lubisz dżem? Oraz odpowiedzi : Yes, I do. / No, I don’t. – Tak, lubię./Nie, nie lubię.
3. Ćwiczymy zadawanie pytań:
• What do you have for breakfast? – Co jesz na śniadanie?
• What do you have for lunch? – Co jesz na obiad?
• What do you have for dinner? – Co jesz na kolację.
• Odpowiadanie: I have toast and jam. – Jem tosta z dżemem.

j. angielski, klasa 3 b, klasa 3 c, p. Schimmelpfennig Anna, 17.03.2020

Dzień dobry. Poniżej podaję zagadnienia do przećwiczenia w domu.
1. Powtarzamy nazwy produktów spożywczych ze słowniczka. Można zagrać w grę „wisielec” aby poćwiczyć znajomość słówek i ich pisownię.
2. Ćwiczymy zadawanie pytań: Do you like jam? – Czy lubisz dżem? Oraz odpowiedzi : Yes, I do. / No, I don’t. – Tak, lubię./Nie, nie lubię.
3. Ćwiczymy zadawanie pytań:
• What do you have for breakfast? – Co jesz na śniadanie?
• What do you have for lunch? – Co jesz na obiad?
• What do you have for dinner? – Co jesz na kolację.
• Odpowiadanie: I have toast and jam. – Jem tosta z dżemem.

Zadania do realizacji przez uczniów.

j. angielski, klasa 3 a, klasa 3 b, klasa 3 c, p. Schimmelpfennig Anna, 23-24.03.2020

Proszę o powtórzenie liczb od 1 do 12 w języku angielskim (słówka są w słowniczku lub można je odnaleźć w internecie).

 

Klasa 2 a i klasa 2 b

Codzienna praca dziecka:
1. Głośne czytanie dowolnego tekstu – udokumentowane w tabeli (kolumny: data, czas czytania, podpis rodzica) – tabela wklejona lub rysowana na pierwszej stronie w zeszycie).
2. Przepisywanie dowolnych tekstów – teksty pisane w domowniczku.
3. Utrwalanie poznanych zasad ortografii – udokumentowane w zeszycie (wpis jaka forma utrwalania lub wklejona karta pracy lub zapisane ćwiczenie w zeszycie).
4. Sprawność rachunkowa w poznanym zakresie – – udokumentowane w zeszycie (wpis jaka forma utrwalania lub wklejona karta pracy lub zapisane ćwiczenie w zeszycie).

Lp.

Data

Czas czytania (ile minut)

Podpis rodzica

Tydzień 1
Poniedziałek 16.03.20.

ZADANIE 1
Była sobota. Pani Ala wyszła na spacer z psem. Uważnie przeszli przez jezdnię. Pani Ala nagle zobaczyła balon, który leżał na jezdni. Co zrobić? – pomyślała. Postanowiła uwiązać psa do pnia brzozy rosnącej na trawniku. Podniosła rękę, aby zatrzymać samochód, który nadjeżdżał. Prędko chwyciła balon. Kierowca wyszedł z samochodu i pochwalił kobietę. Jak sądzisz – dlaczego?
1. Przepisz podany tekst, ze wróceniem szczególnej uwagi na kształtne pismo i ortografię. Podkreśl na czerwono wszystkie wyrazy z ó, u, rz, ż, ch, h oraz na niebiesko te, które podczas pisania sprawiły ci trudność.
2. Ułóż do tekstu dwa pytania i odpowiedz na nie pełnym zdaniem. Zapisz odpowiedzi i pytania w zeszycie.

ZADANIE 2
Wykonaj obliczenia. Wpisz odpowiednie liczby w puste miejsca.
25 : ….. = 5
12 : 3 = ……
21 : 7 = ……
27 : …… = 9,
…… : 3 = 1,
24 : 8 = ……
…… : 5 = 5
16 : 2 =……
18 : …… = 9
20 : 10 = ……
4 x 4 = …..
6 x ….. = 24
5 x ….. = 30
…… x 4= 28
2 x …… = 14
3 x 6 = ……
4 x …… = 20
…… x 6 = 12,
4 x 0 = ……
…… x 3 = 30

Środa 18.03.20.

ZADANIE 1

Kiedy Tomek przyjechał do Oli, dzieci postanowiły, że przygotują razem kolację dla rodziców Oli. Obmyślili sobie, że zrobią pyszne kanapki i sałatkę jarzynową. Potrzebowali jednak składników. Wybrali się zatem na wspólne zakupy. W warzywniaku kupili: ogórki, jajka, ziemniaki, marchew, jabłka i sałatę. W sklepie mięsnym natomiast soczystą szynkę na kanapki. Odwiedzili również sklep spożywczy, aby zaopatrzyć się w pieczywo, ser żółty, groszek i majonez. Tomek był odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek, Ola natomiast pokroiła i doprawiła sałatkę jarzynową. Rodzice Oli byli zachwyceni poczęstunkiem, zjedli kolację z prawdziwym apetytem.
Z podanego tekstu wypisz 5 rzeczowników i 5 czasowników. Ułóż i zapisz z nimi po jednym zdaniu (ułożysz i zapiszesz 10 zdań).

ZADANIE 2
Rozwiąż zadania tekstowe.
1. Zapisz w zeszycie treść zadania, obliczenie i odpowiedź. Narysuj rysunek do zadania.
Mama z tatą i dwójką dzieci wybierają się na wycieczkę. Mama przygotowała drugie śniadanie dla całej rodziny. Włożyła kanapki do torebek, po 6 do każdej. Ile kanapek zapakowała mama?
obliczenie………………….……………………….…………………………
odpowiedź…..………….….…..………..…………………………….…………..
2. Zapisz w zeszycie treść zadania, obliczenia i odpowiedzi.
Jurek uczęszcza na treningi piłki nożnej od poniedziałku do piątku – każdego dnia ćwiczy tyle samo godzin, łącznie 10 godzin. Dodatkowo w sobotę trening trwa 3 godziny.
Po ile godzin ćwiczy każdego dnia od poniedziałku do piątku?
obliczenie………………….………….……………….….……..………………..………..…
odpowiedź ……..……………………………..………….………………..………………….
Ile godzin ćwiczy od poniedziałku do soboty?
obliczenie …….………………….………….….….……………………..……….…..
odpowiedź ……..…….………………………….………..…….………………..

ZADANIE 3
Narysuj obrazek na temat „Wiosna wokół nas”. Technika dowolna, format A4.

 

Zadania na poniedziałek 16 marca – klasy III

1. Przepisz poniższy tekst ze zwróceniem uwagi na kształtne pismo i dbałością o poprawność ortograficzną. Do przeczytanego tekstu ułóż dwa pytania i odpowiedz na nie pełnym zdaniem.
Hubert i Wilhelm są harcerzami. Chłopcy należą do zuchów od roku. Uwielbiają zabawę w podchody i śpiewają z powagą hymn na cześć bohaterskich harcerzy. Chodzą do szkoły, na zbiórki harcerskie, a wieczorami jeżdżą razem na swoich hulajnogach. Rodzice podziwiają akrobacje hardych chłopców, lecz na hasło powrotu do domu, Hubert i Wilhelm hulają dalej, nie czują chłodu ani głodu. Nie chorują wcale, bo piją ulubiony sok z marchewki i dbają o higienę rąk.
2. Oblicz podane przykłady:
56 : 7 =
28 : 4 =
40 : 8 =
81 : 9 =
60 : 10 =
49 : 7 =
72 : 9 =
20 : 4 =
54 : 6 =
21 : 7 =

3 x 9 =
5 x 7 =
4 x 8 =
6 x 6 =
8 x 7 =
3 x 8 =
9 x 4 =
6 x 5 =
2 x 9 =
8 x 5 =

Zadania dla klas trzecich na środę 18 marca 2020 r.

Klasy 3

1. Z podanego tekstu wypisz rzeczowniki , czasowniki i przymiotniki i ułóż z nimi zdania.

Mama sprząta duże mieszkanie. Tata czyta kolorową gazetę.
Mój brat gra w piłkę nożną, a siostra śpiewa skoczne piosenki. Ja pójdę na duży basen, a potem posprzątam pokój.

2. Rozwiąż zadania, wykonaj obliczenia, napisz odpowiedź.

  • Jednego dnia Adam przeczytał 33 strony książki o podróżnikach. Następnego dnia przeczytał o 19 stron więcej, a trzeciego dnia o 16 mniej niż pierwszego. Ile stron przeczytał Adam drugiego dnia?
  • Tomek kolekcjonuje modele samochodów, ma ich 48. Krzyś uzbierał 4 razy mniej modeli. Ile modeli ma Krzyś?
  • Ania ma 11 złotych, a Ola 3 razy więcej. Ile pieniędzy ma Ola?

3. Wykonaj rysunek-„Wiosna wokół nas” technika dowolna, format A4.

Wychowawcy klas trzecich.

Klasa I a, p. Ilona Pas

Witam Państwa,

przesyłam Państwu link do strony , gdzie znajdziecie Państwo scenariusz i tematy lekcji przez internet. Propozycje są ciekawe, proponuję zacząć od pierwszego tematu związanego z wiosną, jest tam e-podręcznik i ćwiczenia do wykonania dla dzieci , zresztą bardzo dla nich ciekawe , na zasadzie zabawy. Proszę wejść w ten link i się z nim zapoznać i w miarę możliwości dzieci mogą czas wolny wykorzystywać w taki sposób. Jeśli macie Państwo pytania bardzo proszę pisać w wiadomościach. Lekcje w zeszycie domowniczku będą tylko dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy więc resztę dni mogą dzieci wykorzystać na przedstawioną Państwu propozycję.

Pozdrawiam serdecznie. Ilona Pas

http://www.gov.pl/zdalnelekcje