Stołówka

Kuchnia w szkole nr 10 odrodziła się na nowo we wrześniu 2013 r.

Powstała zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi wg zaleceń SANEPIDU. Prowadzona jest przez p. Beatę Dróżdż przy współpracy wykwalifikowanej kucharki, p. Aleksandry Kusa.

Głównym celem planowania jadłospisów jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych dzieci przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń prawidłowego żywienia i obowiązujących norm.

 

Kuchnia otwarta jest w godzinach 6.30 do 14.30. Posiłki wydawane są w godzinach: od 11.30 do 13.30 

 

Obiad składa się z:

 • zupy,
 • II dania,
 • kompotu z owoców.

Dodatkowo jeden raz w tygodniu jest deser w postaci mufinek, budyniu, kisielu czy owocu.

 

Mottem firmy jest: „Chcemy zdrowo żywić nasze dzieci”

 

Polityka firmy gastronomicznej Beata Dróżdż uwzględnia wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o HACCP, dotyczącego produkcji posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej. Wdrożony system został opracowany  na podstawie Codex Alimentarius Commision z 1997 r z późniejszymi zmianami wynikającymi z dyrektywy Unii Europejskiej 92/46 EEC z 30 czerwca 1992 r i jest zgodny z obowiązkiem  stosowania systemu HACCP wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2001 r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63 poz. 634) oraz RMZ z 26 kwietnia 2004 r w sprawie warunków sanitarnych i zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. 2004 Nr 104 poz.1096)

Deklarując niniejszą politykę Firma zobowiązuje się do:

 • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu,
 • identyfikowania, eliminowania lub ograniczania do akceptowalnego poziomu wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności,
 • spełnienia wymagań uzgodnionych z Klientem jak i tych przyjętych przez Firmę,
 • spełniania wszelkich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych.

 

Wskazując możliwości ciągłego udoskonalenia systemu firma poszukuje celów w następujących obszarach:

 • doskonalenia świadczonych usług zarówno na podstawie informacji uzyskanych od Klienta jak i własnych obserwacji,
 • zwiększanie bezpieczeństwa żywności poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie dobrych praktyk oraz systemu HACCP,
 • podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, dotyczących realizowanych procesów, zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem, odpowiedzialnością za wyrób.

 

Właściciel wyznacza mierzalne cele w powyższych obszarach wskazując kierunki doskonalenia sytemu. Na podstawie analizy danych o stopniu ich realizacji a także innych gromadzonych zgodnie z wymaganiami systemu, wykorzystując mechanizmy działań korygujących, zapobiegawczych właściciel podejmuje decyzje zapewniające ciągłe doskonalenie systemu.

Właściciel nieustannie zapewnia znajomość polityki wśród pracowników, poprzez szkolenia oraz zapewnienie dostępu do niej i jej wszelkich aktualizacji.

Polityka Firmy podlega przeglądom w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.

 

 Informacje dotyczące zasad wydawania posiłków

 • odliczamy nieobecność dziecka na obiedzie po uprzednim zgłoszeniu i gdy trwa ona minimum 3 dni
 • nieobecności prosimy zgłaszać najpóźniej do godziny 9:00 pod nr telefonu: 608 656 649
 • płatności: do 10-tego każdego miesiąca
 • wszelkie informacje można uzyskać na kuchni szkolnej w godzinach od 7:00 – 14:00 lub pod numerem telefonu: 608 656 649

 

Serdecznie zapraszamy!!!