Samorząd szkolny

Opiekun samorządu szkolnego

Renata Jurczak

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodniczący – Emilka Kazoń – 6e

Zastępca – Zosia Sember – 7b

Członkowie:

Brajan Pieszko – 8a

Dawid Gorzelak – 6d

Michalina Butelo – 7e

Oliwier Knez – 6c

Lena Serwotka – 8b

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
  • Praca na rzecz szkoły.

 

Zadania do wykonania:

– Ustalenie planu działań na cały rok –  zebranie.

– Wybory do Samorządu Szkolnego wśród uczniów V – VIII.

–  Wybór przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

– Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu.

– Dyskoteka karnawałowa.

– Poczta Walentynkowa.

– Przegląd talentów.

– 1 czerwca – Dzień Maskotki.

– Współpraca z biblioteką, świetlicą oraz pedagogiem szkolnym.

– Pomoc w działalności szkoły i wspieranie akcji w niej prowadzonych.

– Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

2020/2021- zebranie

– Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku

szkolnym 2020/2021.

– Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.