Rada rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Wiśniewska

Zastępca przewodniczącej

 Renata Gagat

Skarbnik

Kornela Musialska


Rachunek bankowy

UWAGA: ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Alior Bank

Konto: 83 2490 0005 0000 4000 2433 9339