matematyka

matematyka, p. Renata Jurczak

Zadania powtórzeniowe z matematyki 13 i 16 marca 2020 r.

Klasa 8 e: zadania: 12, 14, 15, 16, 18,21 strona 115 ( podręcznik), do zrealizowania przez piątek i poniedziałek,
Klasa 5 e: zadania 79, 80, 81 strona 254/255 ( podręcznik), do zrealizowania przez piątek i poniedziałek,
Klasa 6 a: zadania: 90, 93, 94 strona 250 ( podręcznik), do zrealizowania przez piątek i poniedziałek,
Klasa 6 b: zadania: 90, 93, 94 strona 250 ( podręcznik), do zrealizowania przez piątek i poniedziałek,,
Klasa 6 d: zadania: 90, 93, 94 strona 250 ( podręcznik), do zrealizowania przez piątek i poniedziałek,

Matematyka, p. Renata Jurczak

zadania na wtorek i środę 18 i 19 marca 2020 r.:

Klasa 5 e: zadanie 74,75, 77, 78 strona 254.
Klasa 6 a: zadanie 69,71 strona 247 i zadanie 81, 82 strona 249.
Klasa 6 b: zadanie 69,71 strona 247 i zadanie 81, 82 strona 249.
Klasa 6 d: zadanie 69,71 strona 247 i zadanie 81, 82 strona 249.
Klasa 8 e: zadanie 27 strona 116 ( wskazówka: zastosować wzór na przekątną kwadratu),
zadanie 29 strona 116 ( wskazówka: zastosować wzory na przekątną kwadratu, wysokość i pole trójkąta równobocznego ),
zadanie 31 strona 116 ( wskazówka: wysokość trójkąta równobocznego jest jednocześnie bokiem kwadratu ),
zadanie 35 strona 117 ( zastosować wzory na trójkąty prostokątne o kątach 90, 60,30 i kątach 90, 45, 45 ).

Matematyka, p. Renata Jurczak

Klasa 5 e, 24-27.03
Przekazuję zadanie na ten tydzień:
1. Proszę zapisać temat w zeszycie : Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
2. Przeczytać informację z podręcznika strona 159/160,
3. Zapisać notatkę w zeszycie jak wykonujemy mnożenie ( strona 160).
4. Rozwiązać zadania z ćwiczeń strona 80, zadanie 1, 2, 4
Zaczynamy realizować nowy materiał, którego nie było na lekcji. Wydłużam czas na realizację do końca tygodnia. Następna partia materiału w następny poniedziałek. Jak skończymy mnożenie przyślę kartę pracy do wypełnienia . Praca będzie na ocenę.

p. Renata Jurczak, matematyka 23-27.03

Klasa 6 a
Przesyłam zadania na tydzień.
1. Zapisać temat w zeszycie: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
2. Zapisać notatkę:
Mnożąc liczby całkowite należy pamiętać:
– kiedy mnożymy lub dzielimy dwie liczby ujemne, wynik będzie zawsze dodatni,
– kiedy mnożymy lub dzielimy liczbę dodatnią przez ujemną, wynik będzie zawsze ujemny,
– kiedy mnożymy liczbę dodatnią lub ujemną przez zero, wynik jest zawsze równy zero.
3. Rozwiązać zadania w ćwiczeniach strona 84.
Ponieważ zaczynamy realizować nowe tematy , wydłużam termin realizacji na tydzień. Następne zadania dopiero w następny poniedziałek.

p. Renata Jurczak, matematyka 23-27.03

Klasa 6 b 
Przesyłam zadania na tydzień.
1. Zapisać temat w zeszycie: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
2. Zapisać notatkę:
Mnożąc liczby całkowite na leży pamiętać:
– kiedy mnożymy lub dzielimy dwie liczby ujemne, wynik będzie zawsze dodatni,
– kiedy mnożymy lub dzielimy liczbę dodatnią przez ujemną , wynik będzie zawsze ujemny,
– kiedy mnożymy liczbę dodatnią lub ujemną przez zero , wynik jest zawsze równy zero.
3. Rozwiązać zadania w ćwiczeniach strona 84.
Ponieważ zaczynamy realizować nowe tematy , wydłużam termin realizacji na tydzień. Następne zadania dopiero w następny poniedziałek.

p. Renata Jurczak, matematyka, 23-27.03

Klasa 6 d 

Przesyłam zadania na tydzień.
1. Zapisać temat w zeszycie : Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
2. Zapisać notatkę:
Mnożąc liczby całkowite na leży pamiętać:
– kiedy mnożymy lub dzielimy dwie liczby ujemne , wynik będzie zawsze dodatni,
– kiedy mnożymy lub dzielimy liczbę dodatnią przez ujemną , wynik będzie zawsze ujemny,
– kiedy mnożymy liczbę dodatnią lub ujemną przez zero , wynik jest zawsze równy zero.
3. Rozwiązać zadania w ćwiczeniach strona 84.
Ponieważ zaczynamy realizować nowe tematy , wydłużam termin realizacji na tydzień. Następne zadania dopiero w następny poniedziałek.
Renata Jurczak, Matematyka klasa 5e
Przekazuję zadanie na ten tydzień:
1. Proszę zapisać temat w zeszycie : Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
2. Przeczytać informację z podręcznika strona 159/160,
3. Zapisać notatkę w zeszycie jak wykonujemy mnożenie ( strona 160).
4. Rozwiązać zadania z ćwiczeń strona 80, zadanie 1, 2, 4
Zaczynamy realizować nowy materiał, którego nie było na lekcji. Wydłużam czas na realizację do końca tygodnia. Następna partia materiału w następny poniedziałek.
Jak skończymy mnożenie przyślę kartę pracy do wypełnienia . Praca będzie na ocenę.

p. Renata Jurczak, matematyka, 23-27.03

Klasa 8 e  

Przesyłam zadanie na ten tydzień.
1. Proszę zapisać temat w zeszycie: Odcinki w graniastosłupach:
2.. Zapisać notatkę pod tematem:
Przekątna to odcinek łączący dwa wierzchołki w wielokącie nie będący jego bokiem ( trójkąt nie posiada przekątnych).
Rodzaje przekątnych w graniastosłupie:
– przekątna podstawy.
– przekątna ściany boczne,
– przekątna graniastosłupa to odcinek łączący dwa wierzchołki graniastosłupa, który nie jest jego krawędzią i nie może leżeć na żadnej ze ścian
3. Przeczytać wiadomości z podręcznika strona 174.
4. Rozwiązać zadania z ćwiczeń strona 68 i 69.
Proszę korzystać ze stron internetowych:
– Matmana6.pl
– You Tube – Marek Duda , Tomasz Gwiazda
– Matemaks
– Pistacja.tv
– lub inne strony , wystarczy wpisać zagadnienie
Ponieważ zaczynamy nowe tematy , termin realizacji przedłużam na tydzień. Następne zadanie w przyszły poniedziałek. Proszę o informację zwrotną, czy wszyscy otrzymali wiadomości i jak sobie dajecie radę z zadaniami. W przyszłym tygodniu postaram się przesłać kartę pracy na ocenę, podam wtedy formę przesłania tych prac i adres.

 

 

matematyka, p. Mariola Skiba

Zadania w ramach powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału z matematyki (proszę wpisać do zeszytu przedmiotowego) do 16 marca.

Klasa 5 c: Zapisywanie ułamków dziesiętnych – zadania: 72, 73, 74 strona 254 (podręcznik).
Klasa 5 d: Zapisywanie ułamków dziesiętnych – zadania: 72, 73, 74 strona 254 (podręcznik).
Klasa 6 c: Pole trójkąta i pole trapezu – zadania: 65, 66, 67, 68 strona 247 (podręcznik).
Klasa 7 d: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – zadania: 23, 24, 25 strona 182 (podręcznik).
Klasa 7 e: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – zadania: 23, 24, 25 strona 182 (podręcznik).

matematyka – p. Mariola Skiba

Zadania cz.2 – realizacja do 18 marca.
Klasa 5 c: Porównywanie ułamków dziesiętnych oraz różne sposoby zapisywania długości i masy – zadania: 75, 76, 77, 78 strona 254 (podręcznik).
Klasa 5 d: Porównywanie ułamków dziesiętnych oraz różne sposoby zapisywania długości i masy – zadania: 75, 76, 77, 78 strona 254 (podręcznik).
Klasa 6 c: Procenty i ułamki – zadania: 69, 70, 71 strona 247 (podręcznik).
Klasa 7 d: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – zadania: 29, 30, 31 strona 182 (podręcznik).
Klasa 7 e: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – zadania: 29, 30, 31 strona 182 (podręcznik).

matematyka – p. Mariola Skiba

Zadania cz.3 – realizacja do 20 marca.
Klasa 5 c: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – zadania: 79, 80, 81, 82 strona 254-255 (podręcznik).
Klasa 5 d: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – zadania: 79, 80, 81, 82 strona 254-255 (podręcznik).
Klasa 6 c: Jaki to procent? – zadania: 73, 74, 75, 76 strona 248 (podręcznik).
Klasa 7 d: Mnożenie sum algebraicznych – zadania: 33, 36, 37, 38 strona 183 (podręcznik).
Klasa 7 e: Mnożenie sum algebraicznych – zadania: 33, 36, 37, 38 strona 183 (podręcznik).

Zadania z matematyki cz.4
matematyka – p. Mariola Skiba

Uzupełniamy zaległe zadania z matematyki z części 1, 2 i 3 – realizacja 23-24 marca.
Klasa 5 c: Zapisywanie, porównywanie ułamków dziesiętnych, różne sposoby zapisywania długości i masy oraz dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Klasa 5 d: Zapisywanie, porównywanie ułamków dziesiętnych, różne sposoby zapisywania długości i masy oraz dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Klasa 6 c: Pole trójkąta i pole trapezu, procenty i ułamki, jaki to procent?
Klasa 7 d: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych.
Klasa 7 e: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych.

 

matematyka, p. Joanna Korus

Zadanie do 16 marca

Klasa 4 b
Uzupełniamy ćwiczenia, powtórzenie jednostek długości
ćwiczenia 7, 8, 9 strona 42

Klasa 5 b
Powtórzenie dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych
Zadania 1, 2, 3 strona 152

Klasa 7 b
Utrwalenie wiadomości z wyrażeń algebraicznych
Zadanie 19 strona 181, zadanie 23 strona 182

Klasa 8 b
Powtórzenie wiadomości z graniastosłupów
Zadanie 5 strona 171, zadanie 13 strona 172

 

Zadania cd.

matematyka

Klasa 4 b
na wtorek 17 marca
Uzupełniamy ćwiczenia
ćwiczenia 3, 4 strona 48

na środę 18 marca
Powtórzenie wiadomości z geometrii
Proszę zrobić w zeszycie zadania z podręcznika.
Ćwiczenie B strona 116, ćwiczenie B strona 119, zadanie 3 strona 127, ćwiczenie B strona 131

matematyka

Klasa 5 b
na wtorek 17 marca
Różne sposoby zapisywania długości
Ćwiczenia 1, 2, 3 strona 72

na środę 18 marca
Różne sposoby zapisywania masy
Ćwiczenia 4, 5, 6 strona 73

matematyka

Klasa 7 b
na wtorek 17 marca
Utrwalenie wiadomości z wyrażeń algebraicznych
Zadanie 1, 2 strona 166, zadanie 33 strona 183

na środę 18 marca
Utrwalenie wiadomości z wyrażeń algebraicznych
Zadanie 9 strona 173, zadanie 3 strona 175, zadanie 11 strona 176, sprawdź czy umiesz strona 177

matematyka

Klasa 8 b
na wtorek 17 marca
Powtórzenie wiadomości: liczby i działania
Zadanie 1, 5, 6, 7strona 38
Zadanie 8, 12, 14 strona 39

na środę 18 marca
Powtórzenie wiadomości: wyrażenia algebraiczne
Ćwiczenie A, B, E, F strona 46, zadanie 4 strona 47

 

matematyka, p. Joanna Korus

Klasa 4 b

matematyka
na czwartek i piątek 19 i 20 marca

Proszę obejrzeć filmik https://pistacja.tv/film/mat00229-okrag-i-kolo-wprowadzenie?playlist=546 i zrobić
ćwiczenia 1, 2, 3 strona 50 i potem filmik https://pistacja.tv/film/mat00231-rysowanie-okregow-za-pomoca-cyrkla?playlist=546 i potrenować na kartce rysowanie różnej wielkości okręgów, dalej ćwiczenia 4 i 5 strona 50 – 51.
Proszę zrobić w zeszycie zadanie 2 strona 138 z podręcznika.

Klasa 5 b
matematyka
na czwartek 19 marca
Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M i potem zrobić ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 strona 76 – 77

na piątek 20 marca
Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw i potem zrobić ćwiczenia
Ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 strona 78 – 79

Klasa 7 b
matematyka
na czwartek i piątek 19 i 20 marca
Bardzo proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU i potem zrobić ćwiczenia 1 – 5 strona 81
Następnego dnia dokończyć oglądanie filmiku + https://www.youtube.com/watch?v=_T1C4-7Daaw i zrobić ćwiczenia 6 – 9 strona 82

Klasa 8 b
matematyka
na czwartek 19 marca
Powtórzenie wiadomości: Równania
Ćwiczenia 1, 2, 3 strona 21, 5, 6 strona 22
oraz w zeszycie Zadanie 11 strona 53

na piątek 20 marca
Podział proporcjonalny
Ćwiczenie 1, 2 strona 56- 57 i w zeszycie zadanie 1 strona 141
W ramach powtórek przed egzaminem proszę odwiedzić stronę cke.gov.pl wejść na egzamin ósmoklasisty – materiały dodatkowe- przykładowe arkusze – matematyka – arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności… EO_1. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_matematyka.pdf Proszę samodzielnie rozwiązać zadania, a dopiero później zapoznać się z rozwiązaniami. Rozwiązania są na tej samej stronie.

p. Joanna Korus, matematyka

Klasa 4 b
23 marca
Powtórzenie: Dodawanie i odejmowanie pisemne.
Proszę obliczyć sposobem pisemnym w zeszycie przykłady z zadania 2 strona 239

24 marca
Powtórzenie: Mnożenie i dzielenie pisemne.
Proszę obliczyć sposobem pisemnym w zeszycie przykłady z zadania 10 cdefghkl strona 239

Klasa 5 b
23 marca
Utrwalenie mnożenia i dzielenia przez 10, 100, 1000.
Proszę, aby dzieci zapisały w zeszycie zad. 1a str.155, zad. 4 str. 156, zad. 1a str. 157, zad.3 str. 158.

Klasa 7 b
23 marca
Rozwiązywanie równań. Zad. 1 i 2 str. 193.

24 marca
Rozwiązywanie równań. Zad. 10 str. 214.

Klasa 8 b
24 marca
Proszę obejrzeć filmik https://pistacja.tv/film/mat00522-rodzaje-ostroslupow?playlist=589 do 5min 35s, a następnie zrobić ćwiczenia 1, 2, 3 strona 70. Dokończyć oglądanie filmiku i zrobić ćwiczenie 5 strona 71

25 marca
Proszę obejrzeć filmik https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589
Następnie, w zeszycie, zapisujemy:
Ostrosłup jest to wielościan, którego jedna ściana (podstawa) jest dowolnym wielokątem, a pozostałe ściany (boczne) są trójkątami o wspólnym wierzchołku.
Ostrosłup nazywamy prawidłowym, gdy jego podstawą jest wielokąt foremny (trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny…) i wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość.
Proszę wykonać rysunek ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, prawidłowego czworokątnego oraz prawidłowego sześciokątnego w sposób pokazany na filmiku.

 

p. Agnieszka Jachym – matematyka

Zadania w ramach powtórzenia oraz utrwalenia materiału przerobionego z matematyki (na I tydzień – od 16 do 20 marca):

Klasa 4 a
1. Rachunki pamięciowe na dużych liczbach – zad. 5 str. 62 (podręcznik)
2. Dodawanie i odejmowanie pisemne – zad. 1 str. 96 (podręcznik)
3. Mnożenie pisemne – zad. 1 str. 100 (podręcznik)
4. Skala – zad. 1 str. 142 (podręcznik)

Klasa 6 e
1. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych – zad. 3 str. 170 (podręcznik)
2. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych – zad. 4 i 5 str. 170 (podręcznik)
3. Porównywanie liczb – zad. 90 i 91 str. 250 (podręcznik)
4. Obliczenia procentowe – zad. 81 i 82 str. 249 (podręcznik)

Klasa 7 a
1. Wyrażenia algebraiczne – zad. 10 i 19 str. 181 (podręcznik)
2. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – zad. 23 i 24 str. 182 (podręcznik)
3. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – zad. 29 i 30 str. 182 (podręcznik)
4. Mnożenie sum algebraicznych – zad. 33 i 38 str. 183 (podręcznik)

Klasa 8 c
1. Czytanie diagramów – zad. 22 str. 163 i zad. 23 str. 164 (podręcznik)
2. Odczytywanie wykresów – zad. 34 str. 165 i zad. 36 str. 166 (podręcznik)
3. Działania na liczbach – zad. 22 str. 41 i zad. 25 str. 42 (podręcznik)
4. Działania na potęgach i pierwiastkach – zad. 44 i 50 str. 44 (podręcznik)

 

 

II tydzień (23 i 24 marca) – Matematyka, p. Agnieszka Jachym

Klasa 4 a

1. Utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia.
Linki do stron poniżej:

https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56
https://www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-100_19_175

2. Utrwalamy wiadomości – figury geometryczne.
Zad. 1. Narysuj okrąg o promieniu 3 cm oraz koło o średnicy 5 cm. Narysuj dowolny promień i średnicę narysowanego okręgu i koła.
Zad. 2. Narysuj kwadrat o boku 3 cm i oblicz jego obwód.
Zad. 3. Narysuj prostokąt o wymiarach 3 cm x 4 cm i oblicz jego obwód.

Klasa 6 e

1. Utrwalamy dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Proszę sprawdź siebie i napisz jak Ci poszło w informacji zwrotnej 🙂

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-liczb-ujemnych/
https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-liczb-ujemnych/

2. Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych. Proszę obejrzeć filmik https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug.
Spróbuj wykonać zadanie 1 str. 173 (podręcznik).
Pamiętaj liczba „minusów” w działaniu parzysta wynik dodatni, liczba „minusów” w działaniu nieparzysta wynik ujemny 🙂

Klasa 7 a

1. Powtórzenie wiadomości – wyrażenia algebraiczne – zeszyt ćwiczeń proszę wykonaj „Sprawdź, ile umiesz” str. 77 i 78.
2. Uzupełniamy brakujące zadania w ćwiczeniach – tyle ile damy radę 😉

Klasa 8 c
1. Zastosowania matematyki – powtórzenie wiadomości – zeszyt ćwiczeń proszę wykonaj „Sprawdź, ile umiesz” str. 64 i 65.
2. Uzupełniamy brakujące zadania w ćwiczeniach – tyle ile damy radę 😉

Przypominam o możliwości rozwiązywania zadań powtórzeniowych przez Egzaminem, link:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/