Kadra

DYREKCJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 10

Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju

 

Dyrektor Szkoły

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany, przyroda, geografia, wf

 

Zastępcy dyrektora szkoły

 

mgr Irena Polińska  –  nauczyciel dyplomowany, informatyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Muszalska – nauczyciel dyplomowany, j. polski

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Małgorzata Konik  – nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Łastówka  – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Nowomiejska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Ilona Pas – nauczyciel dyplomowany

mgr Irena Polińska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Strządała – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Ziomecka-Bednorz  – nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Kulas – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele języka polskiego

 

mgr Bożena Muszalska – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Targiel – nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Czapnik – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Gruszczyńska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pomykoł  – nauczyciel dyplomowany

mgr Anita Grzegoszczyk – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele języka angielskiego 

 

mgr Katarzyna Brzeska – nauczyciel dyplomowany

mgr Rafał Kozielski – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kozłowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Dziadosz – nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Skubis – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele języka niemieckiego

 

mgr Katarzyna Madeksza – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele matematyki

 

mgr Mariola Skiba – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Korus – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Jurczak – nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Jachym – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele przyrody

 

mgr Artur Tomanek – nauczyciel dyplomowany

mgr Robert Kruszyk – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele biologii

 

mgr Robert Kruszyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Komarek – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele geografii

 

mgr Robert Korzeniewki – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele chemii

 

mgr Beata Komarek – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele fizyki

 

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele historii

 

mgr Anita Grzegoszczyk – nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Pala – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Pomykoł – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Błaszkiewicz  – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Katarzyna Pomykoł – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele informatyki

 

mgr Irena Polińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Białecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Łastówka – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Rutz-Brzostek – nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Jachym – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele zajęć artystycznych

Plastyka

mgr Justyna Błaszkiewicz  – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

Muzyka

mgr Piotr Rut – nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Błaszkiewicz  – nauczyciel dyplomowany

Technika

mgr Piotr Rut – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

mgr Katarzyna Broda – nauczyciel dyplomowany

mgr Przemysław Brzeski – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Kozyra – nauczyciel dyplomowany

mgr Andrzej Myśliwiec – nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Nowakowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus – nauczyciel dyplomowany

 

Trenerzy

 

mgr Przemysław Brzeski trener – pływanie    nauczyciel dyplomowany

  Małgorzata Frenke –   pływanie    nauczyciel kontraktowy

mgr Andrzej Myśliwiec trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

mgr Grzegorz Rabus trener – p. nożna     nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele religii

mgr Anna Skowronek – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Lewińska – nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Zawada – nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Dorota Pala – nauczyciel dyplomowany

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Jarosław Marciniak – nauczyciel dyplomowany

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

mgr Bożena Bielecka – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Koszmider – nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Bojarowska  – nauczyciel dyplomowany

 

Pedagog szkolny

 

mgr Beata Pisarek – nauczyciel dyplomowany

mgr Karol Kaczyński – nauczyciel dyplomowany

  

Biblioteka szkolna

 

mgr Jolanta Danus – nauczyciel dyplomowany

mgr Wioletta Frank – nauczyciel dyplomowany

 

 

 


Pracownicy administracyjni

Agnieszka Konieczny

Stanisława Kotłowska

Beata Majka

Joanna Misiołek

Jolanta Walica