j. polski

j. polski, p. Agata Ruszke

Klasa 4 b

Praca na 13. 03. – powtórzenie wiadomości o przysłówku, uzupełnienie ćwiczeń z tego tematu oraz poniższe zadanie:
Od podanych przymiotników utwórz przysłówki analogicznie do przykładu:
wysoka – wysoko

Ciemny-………………………..
Bezpieczny -…………………….
Pochmurny-……………………..
Rozrzutny – …………………….
Powolny – ……………………..
Smutny – ……………………..
Różowe – …………………….

Klasa 4 b

Zadanie na 16 i 17. 03.
Przeczytać przesłaną drogą mailową książkę „Kajko i Kokosz”. Wykonać dowolną techniką jedną stronę komiksu o przygodach Kajko i Kokosza.

Klasa 4 b

Zadania na 18 i 19. 03.
Uzupełnij braki w ćwiczeniach: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, pisownia u i ó, pisownia rz i ż.

Klasa 4 a i klasa 4 b

Zadanie na najbliższe dni 23 – 24.2020:

Test podsumowujący dział IV (nie będzie podlegał ocenie)

Proszę wejść w link https://drive.google.com/open?id=1BLN5_6k7wRaIFoZJwspUpCow58DdRFvZ – szczegółowe instrukcje otrzymaliście na e-dzienniku.

Test wypełnić i odesłać na adres agataruszke@gmail.com.

 

j. polski, p. Aneta Gruszczyńska

Klasa 5 c, klasa 5 e

I Zagadnienia z języka polskiego dla uczniów klas V c, e do samodzielnej realizacji na 5 kolejnych lekcji. Proszę o poważne potraktowanie tematu. Kolejne zagadnienia- w przyszłym tygodniu.
1. Powstanie świata
a) Przeczytać tekst ,,Mit o powstaniu świata” str.202
b) Wykonać w zeszycie drzewo genealogiczne pierwszych bogów greckich.
2. Prometeusz- dobroczyńcą ludzkości
a) Przeczytać mit o Prometeuszu
b) Napisać szczegółowy plan wydarzeń tego mitu.
3. ,,Mit o Demeter i Persefonie”
a) Przeczytać mit- str. 208
b) Pisemnie ćwiczenia 3, 5 str.210
4. 5. Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte
a) Wykonać pisemnie ćwiczenia 2, 5, 6 str. 218-219 (podręcznik)
1- 9 str.42-43 (ćwiczenia)

II Przesyłam kolejne zagadnienia z języka polskiego do indywidualnej pracy ucznia klasy V c, e.
1. ,,Mit o Syzyfie”
a) przeczytać tekst -str. 211
b) wykonać pisemnie ćw. 3, 4 str. 213.
2- 3. Przecinek w zdaniu pojedynczym
a) przeczytać informacje- str. 220-221
b) wykonać pisemnie ćw. 1-3 str. 221 (podręcznik)
ćw. 1-6 str. 99-100 (ćwiczenia)
4- 5. ,,Mit o Dedalu i Ikarze”
a) przeczytać mit- str. 232
b) wykonać pisemnie ćw. 3- 6 str. 234.

Klasa 6 c, klasa 6 e

I Przesyłam 5 zagadnień z języka polskiego do samodzielnej realizacji przez ucznia klas VI c e . Kolejne pięć- w przyszłym tygodniu.
1. Przecinek w zdaniu pojedynczym.
a) wykonać ustnie ćw. 1, 3, 4 str. 232-234 (podręcznik)
b) pisemnie ( W ZESZYCIE )- ćw. 2 str. 232 (podręcznik)
ćw. 1-5 str. 107-108 (ćwiczenia)
2. Sprawdź wiedzę i umiejętności. Test ,,Internet- muzea w sieci”.
a) przeczytać tekst- str. 236
a) wykonać pisemnie ćw. 1, 2, 3, 4, 6 str. 236 (podręcznik)
3. ,,Stworzenie świata”
a) przeczytać tekst- str. 238
b) wykonać pisemnie ćw. 1, 6 str. 240-241
4. ,,Książka nad książkami”
a) przeczytać tekst- str. 242
b) wykonać pisemnie ćw. 1, 2, 6 str. 243-244.
5. ,,Motywy biblijne”
a) zapoznać się z treścią i ilustracjami- str. 248
b) wykonać pisemnie ćw. 1, 2, 4 str. 250.

II Przesyłam kolejne zagadnienia z języka polskiego do indywidualnej pracy ucznia kl. 6 c, 6 e.
1. ,,Przypowieść o siewcy”
a) zapoznać się z tekstem – str. 251
b) wykonać pisemnie ćw. 3, 5, 7 str.251, 252.
2. ,,Miłosierny Samarytanin”
a) przeczytać przypowieść- str. 252
b) wykonać pisemnie ćw. 4, 6 str. 253.
3. ,,Przypowieść o talentach”
a) zapoznać się z tekstem – str. 254
b) wykonać pisemnie ćw. 2, 6 str. 255.
4. ,,Przypowieść o pannach roztropnych”
a) przeczytać tekst- str.255
b) wykonać pisemnie ćw. 2, 3 str. 256.
5. Użycie nawiasu
a) przeczytać ,,Nową wiadomość” str. 277
b) wykonać pisemnie ćw. 2 str. 277 (podręcznik)
ćw. 1- 4 str. 109-110 (ćwiczenia)
Przypominam równocześnie o konieczności czytania lektury ( ,,Ania z Zielonego Wzgórza”).

 

j. polski, p. Małgorzata Targiel

Klasa 8 b, klasa 8 c, klasa 8 e

Zadanie I – słowotwórstwo
Proszę przeczytaj w celu utrwalenia wiadomości dotyczące słowotwórstwa z podręcznika ze strony 254, 255 i 257.
Następnie do zeszytu po stronie gramatycznej wykonaj zadania 1 – 16

Możesz podzielić te zadania na 2 części. Nie ma w nich nic zaskakującego, bo wszystko już ze słowotwórstwa powtórzyliśmy.
Przypominam też o lekturze: „Oskar i pani Róża”.

 

p. Małgorzata Targiel – język polski – klasy 8 b, 8 c, 8 e

Zadanie II – Zadanie z j.polskiego  – „Treny”
– Przeczytaj „Tren VII” J.Kochanowskiego – podręcznik strona 54 – przeczytaj też przypisy, bo wyjątkowo dużo tu niezrozumiałych słów.
– Zrób notatkę, w której określisz podmiot liryczny i jego cechy – posługuj się cytatami- oraz nazwiesz typ liryki i uzasadnisz dlaczego – posłuż się cytatami.
– Wykonaj też polecenia pod tekstem 1,2,3
– Przepisz ze str 55 definicję peryfrazy
Pracuj w skupieniu i z wykorzystaniem dotychczasowych umiejętności. Dasz radę! A efekty Twojej pracy będą bardzo dobre 🙂

 

p. Małgorzata Targiel – j.polski – klasy 8 b, 8 c, 8 e

Zadanie III, 17.03.2020
Dziś inaczej. Skopiuj te linki. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba język wypowiedzi 🙂 tematy 🙂 uroda i charyzma prowadzącej 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=FAAvYjPyMSU – Czego źle nas uczono w szkole
https://www.youtube.com/watch?v=AQA2dtrOGTA – Czym się różni ironia od sarkazmu
https://www.youtube.com/watch?v=pgjmVQxpDm4 – Sposoby na skuteczną pracę i naukę w domu

Proszę, upewnij się, czy wszyscy w klasie wiedzą o wysyłanych przeze mnie zadaniach. Pozdrawiam

 

p. Małgorzata Targiel – j.polski klasa 8b ,8c, 8e

Zadanie IV, 18.03.2020

Dziś uważnie wysłuchaj informacji o przemówieniu i zrób dokładną notatkę w zeszycie po stronie literackiej. Przyłóż się do zadania, ponieważ za kilka lekcji sam będziesz musiał/a napisać przemówienie na zadany temat. Skopiuj ten adres:
https://youtu.be/htXYfWOAxlI

Kilka osób już zapytało, czy macie robić notatki do zeszytu. Oczywiście tak. I oczywiście będę je sprawdzać. Dlatego pracuj systematycznie. Staram się uruchomić możliwość pracy on-line i możliwość odsyłania pracy do oceny. To już za moment. Wieczorem lub w wolnym czasie włącz na cda.pl film „Oskar i pani Róża”, ponieważ do teatru na pewno nie pojedziemy 🙁

 

p. Małgorzata Targiel j.polski – klsa 8b, 8c, 8e

Zadanie V, 19.03.2020

Dziś temat: W zaświatach – wiersz Bolesława Leśmiana „Urszula Kochanowska”
– Przeczytaj utwór z podręcznika str.56-57.
– Zacznij notatkę od zdania wprowadzającego. Użyj określenia: ” nawiązanie literackie” A kto do kogo nawiązuje?
– Wyjaśnij, kto jest podmiotem lirycznym? Użyj też określenia : liryka sytuacyjna.
– Wykonaj polecenia pod tekstem pisemnie od 1 do 5.

Pamiętaj też o przeczytaniu lektury i obejrzeniu filmu: „Oskar i pani Róża”

p. M. Targiel – j.polski – klasa 8b, 8c, 8e

Przypominam, że od poniedziałku zaczynamy omawiać lekturę „Oskar i pani Róża”. Jeżeli przeczytałeś/aś, to wystarczy. Jeżeli nie – obejrzyj przynajmniej film. Jest dostępny na cda.pl.

 

p. M. Targiel – j.polski – klasy 8b, 8c, 8e

Zadanie VI

Dziś rozpoczynamy omawianie lektury „Oskar i pani Róża”. Mam nadzieję, że pozwoliłaś/eś sobie na refleksje i uczucia pod jej wpływem?
Temat : Świat przedstawiony w lekturze „Oskar i pani Róża”

Przedstaw na notatce:
1 – narratora
2 -użyj określenie „powieść epistolarna” ( czyli pisana w dużej mierze za pomocą listów).
3 – określ elementy świata przedstawionego takie jak: miejsce, czas, przedstaw bohaterów, najważniejsze wydarzenia

język polski, p. Katarzyna Pomykoł

Klasa 5 d
1/2. Portret Nemeczka – bohatera poznanej lektury.
– przygotowanie w zeszytach przedmiotowych informacji do opisu postaci Erno Nemeczka ( zgodnie z planem opisu ).
3. Jaka rolę w życiu chłopców odgrywał Plac Broni?
– zebranie informacji do opisu Placu Broni miejscu zabaw chłopców ( I wstęp: usytuowanie placu, II rozwinięcie : opis właściwy, w którym stosujemy słownictwo przestrzenne np. w oddali, na lewo , III – zakończenie : znaczenie placu w życiu chłopców).
– potrzebne inf. zaznaczamy w książce, jeżeli mamy ją w domu.
4. Utrwalamy wiadomości o wypowiedzeniach ( notatki w zeszycie przedmiotowym).
5. Wybieramy jedno ze znanych nam przysłów lub związków frazeologicznych i przedstawiamy jego treść w formie rysunków lub rebusów w zeszycie przedmiotowym.

Klasa 5 b
1. Z wizytą na Olimpie.
– przypomnienie informacji o mitologii, mitach, bogach i ich atrybutach( Kim byli? Za jakie dziedziny życia byli odpowiedzialni? Jakie posiadali atrybuty?)- lekcje historii.
2. Utrwalamy wiadomości o wypowiedzeniach ( notatki w zeszycie przedmiotowym).
3. Wybieramy jedno ze znanych nam przysłów i przedstawiamy jego treść w formie rysunków lub
rebusów w zeszycie.
4. Dodatkowo utrwalamy reguły ortograficzne pisowni wyrazów z rz, ż.
5. Czytamy lekturę „ Czarne stopy”. Tekst książki znajdziemy w wersji elektronicznej w Internecie ( osoby, które w domu nie mają lektury).

Klasa 6 d
1. Przygotowujemy w zeszycie profil internetowy Niki Mickiewicz.
2/3 Pisownia wyrazów ą, ę oraz om, on, em, en- przypomnienie wiadomości.
– utrwalenie reguł ortograficznych
– wykonanie w zeszycie ćwiczeń zadań od 2 do 7 str. 89-90
Przygotowujemy się do dyktanda.
4/5 Utrwalamy wiadomości o wypowiedzeniach i związkach wyrazowych (notatki z lekcji).

j. polski, p. Katarzyna Pomykoł

Klasa 5 b, klasa 5 d

Tydzień 2

1/2. Sprawdź wiedzę i umiejętności . Marta Dzienkiewicz „ Jan z Kolna- żeglarz, który ponoć dotarł do Ameryki wcześniej niż Kolumb”.
– podręcznik str.197-198, ćw. 1-11 ( proszę o wykonanie tych zadań w zeszycie przedmiotowym).
3. Urzekające rzęsy żaby Bożenki, czyli o rz i ż.
– wchodzimy na następującą stronę :
https://epodreczniki.pl/a/urzekajace-rzesy-zaby-bozenki-czyli-o-rz-i-z/DioowzpRh
– rozwiązujemy zadania, część z nich sprawdzamy poprzez kliknięcie ikonki sprawdź.
4. Jak opisać bohatera? ( wykonujemy i sprawdzamy ćwiczenia z wyj. 1 i 10).
https://epodreczniki.pl/a/jak-opisac-bohatera/DcuEYDDIP
5. „ Czarne stopy”
– zapoznajemy się z ekranizacją filmową lektury, którą niebawem przerabiamy – https://www.youtube.com/watch?v=jFs8oSKZ_o4

j. polski, p. Katarzyna Pomykoł

Klasa 6 d

Tydzień 2

1/2.Sprawdź wiedzę i umiejętności. Paulina Wilk „Lalki w ogniu”.
– podręcznik str. 189-190, ćw. 1-10 ( proszę o wykonanie tych zdań w zeszycie przedmiotowym).
3. Związek związkowi nierówny, tu poboczny, a tam główny.
– wchodzimy na następującą stronę:
https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-glowny/DrGE2NOan
– rozwiązujemy zadania, część z nich sprawdzamy poprzez kliknięcie ikonki sprawdź.
4. Czy można malować słowem ( wykonujemy i sprawdzamy ćwiczenia z wyj. 1 , 2, 10,11, 15).
https://epodreczniki.pl/a/czy-mozna-malowac-slowem/DFrW1uqta
5. Utrwalamy zasady ortograficzne.
– wchodzimy na stronę: dyktanda. online i ćwiczymy ortografię.

 

j. polski, p. Agata Czapnik

Klasa 6 a
Język polski klasa VI a, zadania na dwa dni – 16 i 17 marca

1. Co już wiemy o wypowiedzeniach (podręcznik str. 227 – 228)
-przypomnienie informacji(str. 227 i 228)
-ćwiczenie 1 i 4 do zeszytu
-zeszyt ćwiczeń (ten sam temat) ćwiczenia 1, 3, 6 i 7 (str. 49 – 52)
2. Przecinek w zdaniu pojedynczym (podręcznik str. 232 – 233)
– przypomnienie sobie wiadomości kiedy stawiamy przecinek w zdaniu pojedynczym, a kiedy nie (podręcznik)
– wypisz do zeszytu spójniki przed którymi stawiamy przecinek, a przed którymi nie (podręcznik)
– ćwiczenie 2 i 4 str. 233 do zeszytu
– zeszyt ćwiczeń (ten sam temat) zadania 1-4

Klasa 6 a, Zadania na środę 18 III
Przesyłam zadania na dziś z języka polskiego. Będzie to powtórzenie – pisownia wyrazów z -ę, -ą, -em, -om. Tym razem popracujecie na e-podręcznikach. Poniżej jest link do odpowiedniej strony. Jej temat to „Głoski nosowe i ustne”. Gdy go otworzycie, przeczytajcie sobie zasady pisowni wyrazów z -ę, -ą, -em, -om. Następnie zróbcie zadania 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po wykonaniu każdego ćwiczenia sprawdźcie, czy zrobiliście je prawidłowo (kliknijcie na sprawdź).
https://epodreczniki.pl/a/nosowa-czy-ustna/D1H3tuZW4

Klasa 6 a, p. Agata Czapnik, język polski

zadania na czwartek 19 marca

Dzisiaj chciałabym z Wami przećwiczyć kolejny sposób pracy zdalnej. Tym razem oczekuję na informację zwrotną.Wysyłam Wam link, jest to test podsumowujący piąty rozdział podręcznika. Co macie z nim zrobić?
– otwórzcie link
– pobierzcie plik
-podpiszcie testy w wyznaczonym miejscu
-zaznaczcie plusem prawidłowe odpowiedzi w zadaniach zamkniętych
-napiszcie odpowiedzi w zadaniach otwartych
-zapiszcie test
-wyślijcie go do mnie na adres aczapniksp10@gmail.com

Na uzupełnione testy czekam do piątku (20 marca), do godziny 12. Test nie będzie oceniany, chcę sprawdzić i przećwiczyć z Wami taką formę pracy. Oczywiście wszystkie odpowiedzi przeczytam – będę wiedzieć jak opanowaliście treści z rozdziału piątego.
https://drive.google.com/file/d/1H5eZYUmuH-NaP9-zX7lsC7D-qmh6j6A4/view?usp=sharing

Klasa 6 a, p. Agata Czapnik

zadania na piątek 20 marca

Ćwiczenia związane z liczebnikami. Tym razem nie musicie ich do mnie odesłać. Co macie zrobić?
– kliknijcie na link
-pobierzcie plik
-zróbcie ćwiczenia
-jeśli jakiś związek nie jest Wam znany, poszukajcie rozwiązania w internecie
-wydrukujcie zadania i wklejcie do zeszytu
-jeśli ktoś nie może skorzystać z drukarki, proszę przepisać do zeszytu ostatnie zadanie

https://drive.google.com/file/d/10NZgJIX0OmOzR8os5N-7o0CrVROwyLiM/view?usp=sharing

Klasa 6 a, p. Agata Czapnik, j. poski, 23.03.2020
Dzisiaj chciałabym, żebyście sobie przypomnieli środki stylistyczne. Przysyłam Wam link z zadaniami. Postarajcie się je zrobić samodzielnie – bez zaglądania gdziekolwiek. Jutro wyślę Wam prawidłowe odpowiedzi, będziecie je mogli sprawdzić sami.
Co macie zrobić?
– pobierzcie plik
-uzupełnijcie
-zapiszcie, kto może, niech go wydrukuje
-jutro sprawdzicie odpowiedzi
https://drive.google.com/file/d/1Tcj-BAay0mlNQRXG9XJWKVMF-ODFgPKX/view?usp=sharing

 

Klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

Zadania dla uczniów klas VII a, VII d, VII e z języka polskiego na dwa dni – 16 i 17 marca

1. Sprawdź wiedzę i umiejętności Michał Heller „Rozsunąć ściany swojego domu”( podręcznik, str 203-204)
– ćwiczenia 4, 5, 6, 10 pisemnie
2. O grafice (podręcznik str 228 – 231)
– definicja grafiki (czym jest?); krótka notatka
– przeanalizujcie historię i język grafiki (podręcznik)
-wypiszcie najważniejsze techniki graficzne
-ćwiczenie 4 str. 231 pisemnie

Klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

zadania z języka polskiego na środę 18 III

Dzisiaj popracujecie w nieco inny sposób – na e-podręczniku. Powtórzymy zdania złożone podrzędnie. Na dole macie link do tego tematu ( Wypowiedzenie złożone – wprowadzenie, wypowiedzenia złożone podrzędnie). Najpierw przeczytajcie teorię – jest to przypomnienie, usystematyzowanie wiedzy o zdaniach złożonych i ich rodzajach. Następnie zróbcie ćwiczenia. Po ich wykonaniu sprawdźcie poprawność (kliknijcie sprawdź). Nie czytajcie części o imiesłowowym równoważniku zdania.
https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone—wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/Dy8g0hoSV

Klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

p. Agata Czapnik, język polski,

zadanie na czwartek 19 marca

Dzisiaj chciałabym z Wami przećwiczyć kolejny sposób pracy zdalnej. Tym razem oczekuję na informację zwrotną.Wysyłam Wam link, jest to test podsumowujący piąty rozdział podręcznika. Co macie z nim zrobić?
– otwórzcie link
– pobierzcie plik
-podpiszcie testy w wyznaczonym miejscu
-zaznaczcie plusem prawidłowe odpowiedzi w zadaniach zamkniętych
-napiszcie odpowiedzi w zadaniach otwartych
-zapiszcie test
-wyślijcie go do mnie na adres aczapniksp10@gmail.com

Na uzupełnione testy czekam do piątku (20 marca), do godziny 12. Test nie będzie oceniany, chcę sprawdzić i przećwiczyć z Wami taką formę pracy. Oczywiście wszystkie odpowiedzi przeczytam – będę wiedzieć jak opanowaliście treści z rozdziału piątego. Podejdźcie do zadania odpowiedzialnie, bo wszystko wskazuje na to, że tak przez jakiś czas będziemy pracować.
https://drive.google.com/file/d/1TI_HEi5muruxv5CmggyEKReJKiCKo6T9/view?usp=sharing

Klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

p. Agata Czapnik, język polski

zadania na 20.03.2020

Ćwiczenia dotyczące związków frazeologicznych. Co macie zrobić?
– kliknijcie na link
-pobierzcie plik
-zróbcie ćwiczenia
-jeśli jakiś związek nie jest Wam znany, poszukajcie rozwiązania w internecie
-wydrukujcie zadania i wklejcie do zeszytu
-jeśli ktoś nie może skorzystać z drukarki, proszę przepisać do zeszytu wybrane trzy zadania

https://drive.google.com/file/d/19dYpvjQrO6jN57z8lpc_iqnx5XKIllAD/view?usp=sharing

 

Klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

p. Agata Czapnik, język polski

zadania na 23.03.2020

Dzisiaj chciałabym, żebyście sobie przypomnieli środki stylistyczne. Przysyłam Wam link z zadaniami. Postarajcie się je zrobić samodzielnie – bez zaglądania gdziekolwiek. Jutro wyślę Wam prawidłowe odpowiedzi, będziecie je mogli sprawdzić sami.
Co macie zrobić?
– pobierzcie plik
-uzupełnijcie
-zapiszcie, kto może, niech go wydrukuje
-jutro sprawdzicie odpowiedzi
https://drive.google.com/file/d/1U5DMW5ceJpqCxy8UG3PHAfDjdjxNlOdU/view?usp=sharing

 

Klasa 6 a, klasa 7 a, klasa 7 d, klasa 7 e

p. Agata Czapnik, język polski, 24.03.2020

Quiz z gramatyki:
https://gwo.pl/powtorzenie-wiadomosci-p4127

j. polski, p. Bożena Muszalska

Klasa 7 b

Zadania z języka polskiego dla uczniów klasy 7 b.
nauczyciel Bożena Muszalska

Przypominam wszystkim uczniom, że do przeczytania i omówienia pozostały trzy lektury:
Henryk Sienkiewicz „Latarnik
Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze
Agatha Christie „Morderstwo w Orient Expressie
Dobrze, proszę wykorzystać ten czas na zapoznanie się z tymi pozycjami.

W dniach 17.03.2020 – 20.03.2020:
Bardzo proszę, w tym tygodniu zapoznać się z tematem na stronie 240 – 242 (podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 5.)

Zasady cytowania cudzych tekstów (podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 5. Wyobraźnia, s. 240–241)
Proszę o zapoznanie się z pojęciami:
• cytat
• prawo autorskie
• plagiat
• źródło
• przypis bibliograficzny
oraz wykonanie polecenia 7 str.242 /krótko/

Kolejne zadanie to podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z działu 5
Podsumowanie wiadomości (podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 5. Wyobraźnia, s. 243–244 – mapy myśli, 245–246- Andrzej Leder, Rozważania o niebieskich migdałach (fragmenty) – proszę o wykonanie /w zeszycie/ poleceń 1-13 pod tekstem.

Żyć w świecie wyobraźni czy warto stąpać po ziemi?” – Napisz rozprawkę, w której rozważysz tę kwestię. Postaw tezę i ją uzasadnij. Zilustruj swoje argumenty przykładami ze znanych Ci tekstów literackich.
(To jest polecenie 14 str. 246 -podręcznik).
Myślę, że na wykonanie tego zadania wystarczy tydzień (do 24.03.2020 r.)
Jeśli nie stanowi to problemu, zadanie można przesłać mi mailem bozka33@op.pl , możne też wykonać je w zeszycie, wtedy sprawdzę i ocenię po powrocie do szkoły.

Jeśli wykonanie któregokolwiek z poleceń będzie sprawiało trudność, proszę się nie martwić, wrócimy do tego w szkole.
Życzę zdrowia i spokoju.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Rodziców i Uczniów.

 

Język polski

Klasa 7 b
23.03. 2020 r. – 27.03.2020 r.
nauczyciel Bożena Muszalska

Ulec złu. Ewa Barańska, Zapomnieć Różę (fragmenty) /podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 268–270/ – 1 godzina
1. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia/:
• wyjaśnij pojęcia: megaloman, ksenofobia i antysemityzm i określ, jaki stosunek do drugiego człowieka ilustrują te słowa /w zeszycie/
• odpowiedz na polecenia:1,8,9 str.272 /w zeszycie/

Czy łatwo przeciwstawić się grupie? – na podstawie tekstu Ewy Barańskiej „Zapomnieć Różę”.- 1 godzina
Zastanów się , dlaczego opisane w tekście wydarzenie zapadło narratorce w pamięć? Jak dziewczyna ocenia siebie z perspektywy czasu?
Zapisz w punktach swoje argumenty /w zeszycie/.

Zło przeciw naturze. Ryszard Kapuściński, Imperium (fragmenty) /podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 275–277/ – 1 godzina
1. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia:
• odpowiedz na polecenia: 2,8 i 4 str. 279

O zapisywaniu świata w reportażach. Cechy reportażu. – 1 godzina
zapoznaj się z definicją reportażu /podręcznik strona 279/
zapisz w zeszycie co to jest reportaż /podręcznik strona 279/

warto zobaczyć i wykonać /dla chętnych/
https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/Dz9c5UpE8
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/D8c9nAofM
https://epodreczniki.pl/a/prezentacja-ted/DyVI8mBdK
https://epodreczniki.pl/a/sprawdz-sie/D16Rrawcw

Jak czynić dobro? Reżyser Wojciech Szumowski: O tym, co dzieje się w Syrii, mam ochotę krzyczeć /podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 278–280/ – 1 godzina
Przeczytaj tekst i odpowiedz na polecenie 6 str.282