j. angielski

j. angielski, p. Agnieszka Kozłowska

Klasa 4 a

Zagadnienia z języka angielskiego dla kl. 4 a, do realizacji w okresie odwołanych zajęć w szkole.
Tydzień 1
1. Powtórzyć i utrwalić ,,czasowniki akcji” z zeszytu lub słowniczka w podręczniku na końcu działu 5.
2. Ułożyć i zapisać do zeszytu 5 zdań o tym, co umiem wykonać (np. I can swim) i 5 zdań o tym, czego nie umiem (np. I can’t skateboard.). Wykorzystać czasownik can/ can’t (umieć/ nie umieć) i czasowniki akcji. Przygotować się do wypowiedzi ustnej na temat swoich umiejętności, czytając kilkakrotnie te zdania na głos z zeszytu i powtarzając z pamięci.
3. Utrwalić zadawanie pytań z czasownikiem Can. Proszę przygotować w zeszycie listę pytań do kolegów o ich umiejętności (np. Can you swim? Czy umiesz pływać?), ułożyć 8- 10 pytań z różnymi czasownikami akcji. Utrwalić odpowiedzi Yes, I can/ No, I can’t.
Tydzień 2
1. Powtórzyć wiadomości, zwroty z lekcji ,,Let’s do something fun”- wyrażanie propozycji. Nauczyć się wyrażać 1 propozycję (np. Let’s play computer games- pograjmy na komputerze, lub Let’s go to the park- chodźmy do parku), a następnie nauczyć się wyrażać zgodę lub odmowę (,,Good idea”- dobry pomysł,
I agree- zgadzam się, „It’s not a good idea”- nie zgadzam się”) Na zajęciach będziemy ćwiczyć te dialogi w parach.
2. Wyszukać w sieci, słownikach nazwy sportów po angielsku, wypisać je w zeszycie do angielskiego. Nauczyć się opowiedzieć, jaki sport lubię (np. I like football- lubię piłkę nożną).
3. Zrobić plakat o swoim ulubionym sporcie, użyć wycinków z gazet, opisać ulubionych zawodników.

Klasa 5 d (grupa chłopców)

Zagadnienia z jęz. angielskiego do powtórzenia w czasie odwołanych zajęć, zgodnie z tygodniową ilością godzin,  nauczyciel- p. A. Kozłowska

Tydzień 1
1. Utrwalamy nazwy miejsc w mieście, powtarzamy je z zeszytu lub słowniczka w podręczniku.
2. Uczymy się sumiennie odmiany czasownika ,,to be” w czasie przeszłym z tabelki podanej do zeszytu, z formami was/were.
3. Układamy i zapisujemy w zeszycie zdania z wykorzystaniem nazw miejsc w mieście i form was/were. Mają to być zdania typu ,,I was at the cinema.”,
,,She was at school”, ,,They were at the restaurant” itp. Proszę wykorzystać różne osoby, różne miejsca. Zdań ma być od 10- 12.
Tydzień 2
1. Utrwalamy wiadomości z działu 4, który był przewidziany na sprawdzian na 16. 03. Nowy termin podam. Powtórzyć słownictwo- elementy krajobrazu.
2. Powtórzyć przymiotniki i ich przeciwieństwa (np. hot- cold, z zeszytu), oraz stopniowanie przymiotników.
3. Utrwalić porównywanie przedmiotów i osób z użyciem wyrazu ..than”- Tigers are bigger than cats.

Klasa 6 c (grupa dziewcząt)

j. angielski, grupa dziewcząt, nauczyciel- p. A. Kozłowska
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych- 3 tygodniowo.
Tydzień 1
1. Powtórzyć i utrwalić słownictwo związane z dolegliwościami zdrowotnymi i sposobami ich zapobiegania, ze słowniczka w podręczniku lub zeszytu. Sposoby zapobiegania są wymienione na pierwszej stronie działu 5 w podręczniku.
2. Sumiennie uczymy się odmiany czasownika ,,have to” (musieć) oraz jego form przeczących z tabelki podanej do zeszytu.
3. W związku z zapowiadaną lekcją kulturową o święcie św. Patryka, patrona Irlandii, szukamy w sieci ciekawostek na temat tej postaci, Irlandii jako państwa, zwyczajów związanych z obchodami tego święta. Można przygotować materiały, albumy, quizy do przyniesienia na lekcję na ocenę z aktywności.
Tydzień 2
Powtarzamy wiadomości z działu 4 do sprawdzianu, którego nowy termin podam.
1. Utrwalamy słownictwo związane z technologią.
2. Powtarzamy wszystko o czasie Past Continuous. (Budowa zdań oznajmujących, przeczących i pytających, powtórzyć też odmianę was/were jako elementu występującego w zdaniach z czasem Past Continuous).
3. Przypominamy nieregularne formy czasowników w czasie przeszłym z listy w podręczniku (go- went, eat- ate itp).
Proszę powtórzyć budowę zdań złożonych z wykorzystaniem Past Continuous i Past Simple połączonych spójnikiem ,,when”.

Klasa 7 a

p. Agnieszka Kozłowska, j. angielski
Zagadnienia z języka angielskiego, zgodnie z liczbą 3 lekcji angielskiego na tydzień:
1 tydzień: – Powtarzamy słownictwo związane z umeblowaniem i wyposażeniem domu (słowniczek w podręczniku)
– Utrwalamy wyrazy określające położenie przedmiotów (typu in/on/under/between)
– Piszemy na brudno opis pokoju z użyciem zwrotu There is/ There are (znajduje się/ znajdują się) oraz poznanych nazw mebli i urządzeń (ok. 10 zdań).
2 tydzień: – Powtarzamy czasowniki nieregularne (lista w podręczniku)
– Utrwalamy wiadomości z gramatyki (Past Simple) działu ,,Technology” do sprawdzianu, którego nowy termin podam.
– Przypominamy słownictwo z działu Technology (ze słowniczka).

 

j. angielski, nauczyciel- p. K. Skubis

J. angielski, nauczyciel- p. K. Skubis

Klasa 6 d
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych- 3 tygodniowo.
Tydzień 1
1. Powtórz słownictwo dotyczące problemów zdrowotnych, urazów i części ciała (podr. str. 75). Zrób zadania ze strony 49 z ćwiczeń.
2. Powtórz odmianę czasownika ,,have to” – musieć i ,,should” – powinieneś oraz ich formy przeczące i pytające.
3. Przeczytaj tekst na temat brytyjskiej telewizji (podr. str.78), wypisz wszystkie nowe wyrazy do zeszytu z polskimi znaczeniami, rozwiąż zad. 2 ze str. 79, odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Zachęcam również do zalogowania się na str. www.MyEnglishLab.com. – to platforma e-learningowa na której znajdziesz pliki audio do odsłuchania oraz dodatkowe interaktywne ćwiczenia utrwalające materiał przerabiany podczas lekcji.

J. angielski, p. K. Skubis

Klasa 6 d

Tydzień 2
1. Rozpocznij dział 6 z podręcznika ze str. 80, wypisz do zeszytu po 5 nazw warzyw, owoców, produktów mlecznych i mięsa (zad.1), przepisz do zeszytu wszystkie słówka z tabelek cooking verbs i cooking nouns oraz look wraz z polskim znaczeniem (skorzystaj ze słowniczka ze str. 89), rozwiąż zad. 3 (trzeba wpisać czasowniki z ramki powyżej zadania opisujące czynności na zdjęciach ze str. 80), 5 (wypisz numery zdjęć na którym znajduje się nowy rzeczownik z tabelki) i 6. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
2. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 50. Zachęcam również do zalogowania się na str. www.MyEnglishLab.com. – to platforma e-learningowa na której znajdziesz pliki audio do odsłuchania oraz dodatkowe interaktywne ćwiczenia utrwalające materiał przerabiany podczas lekcji.
3. Wybierz jedną z propozycji:
– www.gov.pl/zdalnelekcje – jez. ang.
– przygotuj ciekawostki na temat Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii, szukaj w sieci ciekawostek na temat tej postaci, Irlandii jako państwa, zwyczajów związanych z obchodami tego święta. Można przygotować materiały, albumy, quizy do przyniesienia na lekcję na ocenę z aktywności.
– utrwalaj słownictwo z poznanych już rozdziałów na stronie www.MyEnglishLab.com
lub quizlett English Class A2

Klasa 6 e

J. angielski, nauczyciel- p. K. Skubis
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych- 3 tygodniowo.
Tydzień 1
1. Przeczytaj tekst na temat brytyjskiej telewizji (podr. str.78), wypisz wszystkie nowe wyrazy do zeszytu z polskimi znaczeniami, rozwiąż zad. 2 ze str. 79, odpowiedzi zapisz w zeszycie.
2. Rozpocznij dział 6 z podręcznika ze str. 80, wypisz do zeszytu po 5 nazw warzyw, owoców, produktów mlecznych i mięsa (zad.1), przepisz do zeszytu wszystkie słówka z tabelek cooking verbs i cooking nouns oraz look wraz z polskim znaczeniem (skorzystaj ze słowniczka ze str. 89), rozwiąż zad. 3 (trzeba wpisać czasowniki z ramki powyżej zadania opisujące czynności na zdjęciach ze str. 80), 5 (wypisz numery zdjęć na którym znajduje się nowy rzeczownik z tabelki) i 6. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
3. Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń str. 50.
Zachęcam również do zalogowania się na str. www.MyEnglishLab.com. – to platforma e-learningowa na której znajdziesz pliki audio do odsłuchania oraz dodatkowe interaktywne ćwiczenia utrwalające materiał przerabiany podczas lekcji.

Klasa 6 e

J. angielski, p. K. Skubis – lekcje zdalne na drugi tydzień

– przygotuj ciekawostki na temat Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii, szukaj w sieci ciekawostek na temat tej postaci, Irlandii jako państwa, zwyczajów związanych z obchodami tego święta. Można przygotować materiały, albumy, quizy do przyniesienia na lekcję na ocenę z aktywności.
– utrwalaj słownictwo z poznanych już rozdziałów na stronie www.MyEnglishLab.com
lub quizlett
– zrealizuj jedną z kilku zaproponowanych lekcji ze strony – www.gov.pl/zdalnelekcje – jez. ang.

Klasa 8 b

J. angielski, nauczyciel- p. K. Skubis
Zagadnienia z języka angielskiego do powtórzenia w czasie odwołania zajęć w szkole, zgodnie z ilością godzin lekcyjnych- 3 tygodniowo.
Tydzień 1:
1. Korzystając ze słowniczka ze str. 66 z podręcznika uzupełnij str. 176 z zeszytu ćwiczeń. Możesz odsłuchać nowe słownictwo korzystając z portalu eDesk.pearson.pl Kod dostępu znajdziesz na okładce podręcznika.
2. Zapoznaj się szczegółowo z informacjami na str. 79 z ćwiczeń (powtórzenie czasownika ,,should”, wyrażanie sugestii i odpowiedzi na propozycje), zrób krótką notatkę w zeszycie i rozwiąż zad. 1 ze str. 79 z zeszytu ćwiczeń i zadania 2-5 ze str. 80.
3. Powtórz zdania warunkowe zerowego, pierwszego i drugiego stopnia (ćw. Str. 81), rozwiąż zadania 1-6 z zeszytu ćwiczeń str.83.

Klasa 8 b

J. angielski p. K. Skubis – praca zdalna na drugi tydzień

– rozwiąż minimum dwa arkusze egzaminacyjne ze strony www.cke.gov.pl i sprawdź odpowiedzi
powtórz słówka z rozdziału 8 poprzez stronę
– powtarzaj słownictwo z rozdziału 8 poprzez:
https://quizlet.com/355506183/repetytorium-osmoklasisty-pearson-unit-8-zdrowie-flash-cards/

 

j. angielski, p. Katarzyna Brzeska

Zadania do realizacji w ciągu 2 tygodni:
klasa 5 c
– ćwiczyć odmianę czasownika „to be” przez osoby
– nauczyć się nazw miejsc w mieście
– uzupełnić wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do str.44 włącznie

klasa 5 b
– utrwalać wszystkie wiadomości z działu 5
– ćwiczyć odmianę czasownika „to be” przez osoby
– nauczyć się nazw miejsc w mieście
– ćwiczyć podawanie drogi
– uzupełnić wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do str.49 włącznie

klasa 6 b
– nauczyć się słownictwa z jednostki 6.1
– powtarzać tabelę czasowników nieregularnych
– uzupełnić ewentualne braki w ćwiczeniach do str.50

klasa 7 b
– ćwiczyć czasy Past Simple i Past Continuous
– opanować słownictwo i zwroty z jednostek 6.1 do 6.4

klasa 8 c (grupa)
– przerobić powtórzenie działu 8 z podręcznika str.73
– doskonalić wiadomości z działów 7 i 8 , w szczególności zdania warunkowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasownik „should”
– dokończyć ćwiczenia z działu 8 z zeszycie ćwiczeń do str. 85

j. angielski, p. Schimmelpfennig Anna

Klasa 5 d, klasa 5 e

Podaję link do ćwiczenia powtórkowego ze słownictwa. Na stronie można zalogować się w prosty sposób i rozwiązać ćwiczenie online, a wyniki będą widoczne dla mnie. W razie problemów proszę o kontakt.
https://wordwall.net/play/935/217/890

Klasa 8 e, 16.03.2020

Zadania utrwalające ostatnio omawiane zagadnienia.
Proszę o uzupełnienie strony 70 w ćwiczeniach. Zachęcam również do skorzystania ze strony quizlet.com w celu utrwalania słownictwa. Podaję link do słówek z ostatnio omawianego działu. https://quizlet.com/372189077/angielski-repetytorium-pearson-7-flash-cards/

Klasa 8 e, 18.03.2020

Proszę o przeczytanie str. 71 w ćwiczeniach i uzupełnienie na jej podstawie str. 72. Jest to powtórka z lekcji. Zachęcam również do rozwiązywania testów publikowanych codziennie na stronie CKE. O 9:00 pojawiają się testy, o 15:00 podawane są odpowiedzi. https://bit.ly/2Wk11aV – dzień 2, bit.ly/2UjOdyE – dzień 3.

Klasa 8 e, 19.03.2020

Zadanie na dziś: proszę rozwiązań zadania w ćwiczeniach na str. 73. Zadania opublikowane przez CKE na dziś bit.ly/33yKBNI.

Klasa 8 e, 23.03.2020

Proszę o zrobienie zadania 6 oraz 7 ze strony 74 w ćwiczeniach.

 Klasa 7 d, 16.03.2020

Poniżej przesyłam 2 ćwiczenia powtarzające słownictwo.
Things in the house

1. Dopasuj nazwy wyposażenia domu do pomieszczeń.
bath bedside table fireplace fridge cooker sofa washbasin wardrobe

bathroom kitchen bedroom living room bath

2 Dopasuj słowa do definicji. 4 słowa nie pasują do żadnej z nich.
sink desk curtains tap armchair bed switch fridge
floor oven bidet coffee table

0 A sink is where you wash the dishes after a meal.
1 An is where you cook things like bread.
2 A is the thing that you sleep in.
3 A is what you use to turn lights on and off.
4 A is a thing you can put your drinks on in the living room.
5 A is a thing you use to do your homework on.
6 A is where water comes from in the kitchen or bathroom.
7 You usually open the during the day and close them at night.

Klasa 7 d, 17.03.2020

Dzień dobry. Podaję odpowiedzi do wczorajszych zadań.
Zad. 1. 1. washbasin, 2., 3. cooker, fridge, 4, 5 fireplace, sofa
Zad. 2. 1. oven, 2. bed, 3. switch, 4. coffee table, 5. desk, 6. tap, 7. curtains.
Zadanie na dziś: przysłówki.
5.2 Adverbs of manner
1 Stwórz przysłówki z przymiotników.
0 quick quickly
1 careful __________
2 happy __________
3 fast __________
4 right __________
5 early __________
6 perfect __________
7 noisy __________
8 good __________
2 Użyj poniższych przymiotników, utwórz z nich przysłówki i uzupełnij poniższe zdania.
quick
bad
wrong
hard
regular
late
slow
angry
0 I ran home quickly when it started raining.
1 Matt worked very ………..and passed all his exams.
2 Andrei did very……………. in the Maths test today.
3 Annabel got up very……………. today because her alarm didn’t work.
4 The neighbours shouted at us…………….. because we made so much noise.
5 Hans doesn’t use a computer much so he can only type really…………….. – about ten words a minute!
6 Dana and Julia visit their grandparents……………. – about once or twice a month.
7 Nikola did her Maths homework but she answered every question…………….. – her teacher was very angry!

Klasa 7 d, 19.03.2020

Odpowiedzi do zadań.
1. carefully, happily, fast, right, early, perfectly, well.
2. hard, badly, late, angrily, slowly, regularly, wrong.

Zadanie na dziś: proszę przeczytać tekst ze strony 55 w ćwiczeniach i rozwiązać zadania do tekstu.

Klasa 7 d, 23-24.03.2020

Proszę o zrobienie zadań ze str. 61 w ćwiczeniach. Do zadania 1 na rozumienie ze słuchu jest podany kod QR do zeskanowania. Jeżeli nie uda się odtworzyć nagrania proszę o zrobienie zadania 2 i 3.

 

j. angielski, p. Rafał Kozielski

Przedmiot: J. angielski
Nauczyciel: Rafał kozielski

TYDZIEŃ PIERWSZY (16-20 marca)

Klasa 4 b

1) Powtórzenie – dział 4. Powtarzamy słownictwo dotyczące wyglądu twarzy i ciała człowieka (podręcznik, str.61, Lesson 4.1, 4.2) a także uzycie czasownika „have got” (z zeszytu) . Następnie robimy stronę 38 z zeszytu ćwiczeń.
2) World blog: about me. Dalsza powtórka materiału z rozdziału 4. Bazując na powtórzonych wiadomościach, wykonać ćwiczenia ze str.39 (zeszyt ćwiczeń).
3) Things I can do – wprowadzenie czasownika „can” (umiem, potrafię, mogę) oraz nazw często wykonywanych czynności. Przeczytać objasnienie teoretyczne (ćwiczenia, str. 92, Lesson 5.2), następnie zapoznac się z czasownikami (podręcznik, str. 75, Lesson 5.1). Ułożyć w zeszycie 5 zdań o tym, co umiesz robić (np. I can draw – Umiem rysować).

Klasa 5 e (grupa chłopców)

1) Powtórzenie – dział 4. Powtórzyć słownictwo dotyczące krajobrazu (podrecznik, str.61, Lesson 4.1) oraz stopniowanie przymiotników (z zeszytu). Nastepnie zrobić ćwiczenia ze str. 38 (z zeszytu ćwiczeń).
2) Word blog: Big, bigger, the biggest. Dalsza powtórka materiału z rozdziału 4. Bazując na powtórzonych wiadomościach, wykonać ćwiczenia ze str. 39 (zeszyt ćwiczeń).
3) Places in town – nazwy obiektów w mieście. Zapoznać się ze słownictwem (Podręcznik, str. 75, Lesson 5.1). Wykonać ćwiczenia ze str.42 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 6 a (cała) oraz klasa 6 c (grupa chłopców)

1) Powtórzenie – dział 4. Powtórzyć słownictwo zwiazane z technologią (Podręcznik, str. 61,Lesson 4.2) oraz Past Simple (z zeszytu). Następnie wykonać ćwiczenia ze str. 38 (zeszyt ćwiczeń).
2) Word blog: Tech at home. Dalsza powtórka rozdziału 4. Wykonać ćwiczenia ze str 39 (zeszyt ćwiczeń).
3) Health (Zdrowie). Zapoznać się ze słownictwem dotyczącym zdrowia (podręcznik, Lesson 5.1,str.75). Wykonać ćwiczenia ze str. 42 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 7 e

1) Skills revision (Sprawności językowe). Wykonać w zeszycie ćwiczenia 1 (str.54), 5 i 6 (str. 55) z podręcznika.
2) Powtórzenie – dział 4. Powtórzyć słownictwo ze str. 53 (podręcznik) oraz czas Past Simple (z zeszytu). Następnie zrobić stronę 48 z ćwiczeń.
3) My home – Dom i mieszkanie. Zapoznać sie ze słówkami (podręcznik, str.65, lesson 5.1). Zrobić stronę 52 z zeszytu ćwiczeń.

Klasa 8 c (grupa 2)

1) Podróże i turystyka – powtórzenie działu (słownictwo). Wykonać ćwiczenia ze str. 174 (zeszyt ćwiczeń).
2) Food and drinks – jedzenie i napoje. Zapoznać się ze słownictwem ze str. 58 (podręcznik), zrobić (w zeszycie) zad. 1 ze str. 59.
3) Cooking recipes (Przepisy kulinarne). Zapoznać się z czasownikami z ćw. 7 (str. 59, podręcznik) oraz uzupełnić nimi przepis podany w ćwiczeniu.. W zeszycie napisać po angielsku jakiś prosty przepis kulinarny.

j. angielski, p. Rafał Kozielski

23.03. (poniedziałek)
Klasa 8 c (grupa 2) What kind of person are you? (Cechy charakteru) – posługując się słowniczkiem z podręcznika (str.4), przetłumaczyć w zeszycie cechy charakteru z ćw. 2 (str. 8, podręcznik). Następnie ułożyć 6 zdań o sobie lub innych stosując te przymiotniki (np. I’m amused when I watch a good comedy).
Klasa 4 b – Family-revision.Powtarzamy słownictwo dotyczące członków rodziny (podręcznik, str.19, Lesson 1.1) Następnie ułożyć w zeszycie 8 zdań z informacją, jakie imiona noszą członkowie Twojej rodziny (np. My Mum’s name is Magda).
Klasa 7 e – Present Simple – revision. Powtórzyć wiadomości teoretyczne o czasie Present Simple (podręcznik, str. 122), w zeszycie wykonać ćwiczenia 1 i 2 ze str. 122 (podręcznik).
Klasa 6 a – Present Simple – revision. Powtórzyć teorię ze str. 88 (ćwiczenia). Następnie napisać w zeszycie 5 zdań w czasie Present Simple, do każdego ułożyć pytanie i przeczenie.

24. 03 (wtorek)
Klasa 6 c (chłopcy) – Present Simple – revision.Powtórzyć teorię ze str. 88 (ćwiczenia). Następnie napisać w zeszycie 5 zdań w czasie Present Simple, do każdego ułożyć pytanie i przeczenie.
Klasa 4 b – How old are you? (Ile masz lat?) Powtórzyć odmianę „to be” (zeszyt), następnie ułożyć w zeszycie 5 zdań o wieku członków swojej rodziny (np. My sister is fifteen years old).
Klasa 8 c (grupa 2) – Interests. Powtórzyć zwroty informujące o zainteresowaniach (podręcznik, str.9). Następnie zrobić w zeszycie ćw. 1 i 2 ze str. 9 (podręcznik)