informatyka

informatyka, p. Małgorzata Białecka, p. Anna Strządała

Klasa 4 a, Klasa 4 b

Zagadnienia powtórzeniowe z informatyki:

Tydzień 1

Zadanie dla osób posiadających dostęp do internetu: Proszę o rozwiązanie karty pracy dotyczącej bezpieczeństwa w internecie. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie lub na wydrukowanej karcie pracy. Link do karty pracy poniżej:

karta-pracy-nie-daj-sie-wciagnac-w-siec-o-bezpieczenstwie-w-internecie.pdf

Tydzień 2

Zadanie dla chętnych: Na podstawie obejrzanych filmików dotyczących bezpieczeństwa w internecie, przeprowadzonych rozmów na lekcji oraz dostępnych źródeł wykonaj plakat promujący bezpieczne zachowania w internecie z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

informatyka, p. Małgorzata Białecka, p. Irena Polińska

Klasa 5 b, klasa 5 c, klasa 5 d, klasa 5 e

Zadanie dla chętnych: Wykonanie prostej prezentacji składającej się z 5 slajdów, wstawieniu tła, obrazów i tekstu na temat: „Moje zainteresowania”. Prezentację można przekazać po powrocie na nośniku (pendrive, płyta CD) lub wysłać na adres e-mail: bialeckam@wp.pl.

informatyka, p. Małgorzata Białecka, p. Magdalena Rutz-Brzostek

Klasa 6 a, Klasa 6 b, Klasa 6 c, Klasa 6 d, Klasa 6 e

Tydzień 1 i 2

Zadanie z informatyki: Na podstawie podręcznika ze str. 42 – 43 oraz str. 50 lub innych dostępnych źródeł informacji wykonaj plakat lub prezentację multimedialną dotyczącą właściwych zachowań w sieci. Prezentację proszę w miarę możliwości wysłać na adres e-mail: bialeckam@wp.pl. Oczywiście proszę napisać imię nazwisko i klasę autora/autorki. Jeśli ktoś decyduje się zrobić plakat, proszę go przynieść po powrocie do szkoły.

informatyka, p. Małgorzata Białecka, p. Magdalena Rutz-Brzostek, p. Agnieszka Jachym

Klasa 7 a, Klasa 7 b, Klasa 7 d, Klasa 7 e

Tydzień 1

Proszę o przeczytanie tematu „Internet jako źródło informacji”  (podręcznik str.  78 – 96) ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące pojęcia: sieć komputerowa, LAN, MAN, WAN, serwer internetowy, adres IP, DSL, GPRS, UMTS, EDGE, LTE, router, internet, hipertekst, hiperłącze, www, DNS, serwer http, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa

Tydzień 2

W drugim tygodniu zawieszonych zajęć (19 – 25 marca) prosimy o przeczytanie tematu „Sposoby komunikowania się za pomocą internetu” (podręcznik str. 100 – 108) ze zwróceniem uwagi na następujące pojęcia: emotikon, spamowanie, POP3, SMTP, DW, UDW, licencja CC (Creative Commons), autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste.

 

informatyka, p. Małgorzata Białecka, p. Magdalena Rutz-Brzostek

Klasa 8 b, klasa 8 c, klasa 8 e

Tydzień 1

Proszę powtórzyć pojęcia (podręcznik str. 110 – 113):

skoroszyt,
arkusz,
adres komórki,
zakres komórek,
formuła,
pasek formuły,
kursor arkusza,
kursor tekstowy

oraz na czym polega podstawowa własność arkusza kalkulacyjnego.

Klasa 8 b, klasa 8 c, klasa 8 e

Tydzień 2

Jeśli nie wiesz jak utworzyć arkusz kalkulacyjny na dysku Google, możesz obejrzeć 1 minutę filmiku, którego link podajemy poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=UTzoJwJayWQ

Proponujemy również obejrzenie filmiku o tym, jak porządkować dane alfabetycznie (1-4 min.):

https://www.youtube.com/watch?v=J_8qfBFRER8

Formatowanie komórek oraz obliczenie sumy wydatków nie powinno sprawiać Ci trudności.

Gdyby jednak było inaczej możesz obejrzeć kolejne filmiki.

Sumowanie danych liczbowych:

 https://www.youtube.com/watch?v=D9X2uAzNAak

Formatowanie komórek:

 https://www.youtube.com/watch?v=qDKk2KAZcQ4