fizyka

fizyka, p. Magdalena Rutz-Brzostek

Klasy 7

Tydzień 1
Analiza tekstu – Jak mierzono czas i jak mierzy się go obecnie (podręcznik strona 43). Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Analiza tekstu – Podciśnienie, nadciśnienie i próżnia (podręcznik strona 118). Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Tydzień 2
Analiza tekstu – Czy opór powietrza zawsze przeszkadza sportowcom (podręcznik strona 194). Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Analiza tekstu – Dom pasywny, czyli jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji (podręcznik strona 270). Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Klasy 8

Tydzień 1
Analiza tekstu – Gdzie wykorzystuje się elektryzowanie ciał (podręcznik strona 64). Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Karta pracy – Użytkowanie energii elektrycznej.
Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie lub na wydrukowanej karcie pracy.

Tydzień 2
Analiza tekstu – Właściwości magnesów i ich zastosowania (podręcznik strona 153). Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Karta pracy – Fale elektromagnetyczne.
Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie lub na wydrukowanej karcie pracy.

Karty pracy:

Użytkowanie-energii-elektrycznej.pdf

Fale-elektromagnetyczne.pdf