chemia

chemia, p. Beata Komarek

1 tydzień

Klasa 8 b, Klasa 8 c, Klasa 8 e

Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 strona 136, podręcznik dla klasy 8

Zadania w ramach powtórzenia i utrwalenia materiału – proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym.

2 tydzień

Klasa 8 b, klasa 8 c

Zadania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym

Zadanie 1
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w alkanie, który posiada 10 atomów wodoru

Zadanie 2
Podaj stosunek masowy pierwiastków w propynie

Zadanie 3
Napisz reakcje
a). spalania całkowitego butynu
b). addycji bromu do pentenu
c). spalania niecałkowitego acetylenu

Zadanie 4
Wybierz prawdziwe informacje (a-k) dotyczące węglowodorów o podanych nazwach systematycznych
1. Etan 2. Eten 3. Etyn
a). alkan
b). alken
c). alkin
d). gaz
e). ciecz
f). substancja stała
g). mało reaktywny chemicznie
h). ulega reakcjom spalania
i). ulega reakcjom addycji
j). ulega reakcji polimeryzacji
k). nie rozpuszcza się w wodzie

Klasa 8 e, chemia

2 tydzień

Zadanie 1
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w propanolu.

Zadanie 2
Podaj stosunek masowy pierwiastków w butanolu.
Zadanie 1 i 2 strona 149 podręcznik

 

Klasa 7 a, Klasa 7 b, Klasa 7 d, Klasa 7 e

Zadanie 4 strona 158, zadanie 1 i 2 strona 141, podręcznik dla klasy 7

Zadania w ramach powtórzenia i utrwalenia materiału – proszę o zapisanie w zeszycie przedmiotowym.

 

Klasa 7 a, Klasa 7 b, Klasa 7 d, Klasa 7 e

2 tydzień

 

Zadanie dla chętnych

chemia klasa 7 p. Beata Komarek

Klasy 7
Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego: „Czy należy bać się promieniotwórczości?”.Link znajduje się poniżej. Na jego podstawie wypiszcie ciekawostki na temat promieniotwórczości w kilku lub kilkunastu zdaniach. Zadanie wykonajcie na osobnych kartkach, które oddacie mi po spotkaniu się w szkole. Możecie uzyskać dodatkową ocenę z aktywości.
https://epodreczniki.pl/a/film/DnZ7nY93x