Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice
W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem pracowników szkoły informuję, że według referendum, które odbyło się w szkole, 94 % pracowników opowiedziało się za przystąpieniem do akcji. W związku z tym, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, brak wystarczającej kadry do dyspozycji dyrekcji, zwracam się z prośbą o niewysyłanie dzieci do szkoły. Wyrażam nadzieję, że negocjacje pomiędzy związkami, a rządem zakończą się powodzeniem i do strajku nie dojdzie, a od poniedziałku lekcje będą odbywać się zgodnie z planem. Przesyłam Państwu link do informacji MEN w sprawie strajku – link
Dziękuję za wyrozumiałość.

Dyrektor szkoły

Artur Tomanek

Małgorzata Białecka 5 kwietnia 2019