Pierwszy dzień nowego roku szkolnego

1 września był w naszej szkole dniem bardzo ważnym i radosnym. Uczniowie i nauczyciele  z wielką radością wrócili po tak długiej przerwie do szkoły, aby rozpocząć nowy rok szkolny.

Swój wielki dzień mieli również nasi Pierwszoklasiści, którzy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego złożyli w obecności Dyrekcji oraz swoich wychowawczyń uroczyste ślubowanie oraz zostały pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Uroczystość przebiegała zgodnie ze szkolnym protokołem. Wszyscy uczniowie z wielkim przejęciem powtarzali tekst ślubowania. Godnie przyjęli pasowanie na ucznia z rąk Dyrekcji i otrzymali  pamiątkowy dyplom.

Po zakończonej uroczystości dzieci udały się wraz ze swoimi wychowawczyniami do sal lekcyjnych. Tam czekały na nich prezenty ufundowane przez Urząd Miasta w Jastrzębiu- Zdroju. Po krótkim spotkaniu z wychowawcą pierwszaki opuściły mury szkoły, aby dalej świętować swój ważny i szczęśliwy dzień.

Jak dobrze znowu być w szkole…

Małgorzata Białecka 8 września 2020