„Młody da Vinci – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Cieszynie i Jastrzębiu-Zdroju”